Annonse
00:00 - 04. mai 2018

Gharahkhanis politiske logikk

Annonse

I sitt svar til vår logikksjekk sier Masud Gharahkhani (Ap) : « [a]t en politiker skriver verdiladet og «tendensiøst», ligger i sakens natur. Litt verre er det at selvutnevnte logikksjekkere gjør det.»

Hva var grunnen til at vi kalte Gharahkhanis innlegg tendensiøst? Å være tendensiøs og å være verdiladet er ikke det samme. Det er uproblematisk å vise til eget verdigrunnlag i politisk argumentasjon. Men når vi kalte Gharahkhanis argumentasjon «tendensiøs» siktet vi til fremstillingen han ga av den innvandringspolitiske debatten.

Ifølge Gharahkhani vil Arbeiderpartiet «samle, ikke splitte», og de «fyrer ikke opp under fremmedfrykt og motsetninger for å sanke stemmer». De etterstreber å være «mest mulig rettferdig, mest mulig human», mens de trygger «en solidarisk og harmonisk samfunnsutvikling i Norge» kjennetegnet av «frihet, demokrati og likestilling».

Det høres jo unektelig bra ut, men det er tendensiøst. Gharahkhani sier nemlig at dette er «Arbeiderpartiets premisser» og antyder dermed at han beskriver forskjellen mellom dem og meningsmotstanderne. For det første så bidrar dette til å representere meningsmotstanderne som splittende stemmesankere, og for det andre overdrives Arbeiderpartiets fortreffelighet.

Vi kalte denne delen av innlegget innholdsløs partipolemikk.

Så hvorfor mener Gharahkhani at også vi er tendensiøse? Ifølge ham er «[e]tt av flere eksempler […] det åpenbare ønsket de har om å fremstille «hjelpe dem der de er» som FrP-politikk». Siden han ikke nevner andre eksempler, tar vi utgangspunkt i dette.

Inntil vi får et mer utfyllende svar enn at Arbeiderpartiet er for «frihet, demokrati og likestilling», fremstår innlegget mer som partipolitisk reklame.

Gharahkhanis opprinnelige argument handler om hvordan midlene i bistandsbudsjettet bør prioriteres. Han mener at vi bør prioritere å hjelpe flyktninger i nærområdene fremfor asylinnvandring, fordi da kommer midlene flere til gode.

Vi kalte dette et «hjelp dem der de er»-argument, og viste hvordan retorikken var velkjent fra andre partier, som Frp og Høyre. Gharahkhani mener dette er en tendensiøs sammenligning mellom Ap og Frp:

«Frp har alltid kjempet for å få bistanden ned, ikke opp. Vi skal ikke hjelpe dem der de er, og i hvert fall ikke her, har vært tilnærmingen. Dokumentasjonen kan hentes i partiprogrammer, alternative statsbudsjetter og de siste årenes budsjettproposisjoner.»

Selv om det Gharahkhani sier her skulle være sant, så er det ikke relevant for diskusjonen. Vår sammenligning omhandlet Gharahkhanis argument for effektiv bruk av bistandsbudsjettet, ikke Aps og Frps bistandspolitikk generelt.

Det bør også nevnes at vi ikke sier at Gharahkhanis «hjelp dem der de er»-argument er dårlig fordi han deler premisser med Frp. Vårt poeng er snarere at hvis Gharahkhani skal bruke dette til å formulere en ny Ap-politikk som er substansielt forskjellig fra de andre partiene, så må han si noe om hvilke bistandsprioriteringer han mener å kunne utlede.

Ifølge Gharahkhani hevder vi videre at det «ikke er mulig» å omprioritere midler til flyktninger i nærområdene. Det stemmer ikke. Vi sier aldri at omprioriteringer i tråd med «hjelp dem der de er»-argumentet er umulig. Faktisk nevner vi nettopp samme mulighet som Gharahkhani, nemlig at antallet asylankomster reduseres.

Vår påstand var at «andelen av bistandsbudsjettet som går til asylsøkere i Norge [ikke kan] uten videre omprioriteres til bruk i nærområdene». Det finnes tross alt motstridende hensyn. Uten at vi tok stilling til hvordan ulike hensyn bør vektes, så etterspurte vi hvilke prioriteringer Gharahkhani mener skal danne kjernen i Aps nye innvandringspolitikk.

Gharahkhani forteller oss at forespørselen er feilplassert, fordi «[d]et overordnede bildet må på plass» før «man konkluderer på alle detaljerte punkter». Men vi har ikke bedt om at Gharahkani konkluderer på alle detaljerte punkter, bare om en idé om hvordan hans avveininger skal skille Arbeiderpartiet fra andre partier som også forfekter hjelp i nærområdet.

Inntil vi får et mer utfyllende svar enn at Arbeiderpartiet er for «frihet, demokrati og likestilling», fremstår innlegget mer som partipolitisk reklame.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 10 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse