00:00 - 11. mai 2018

Fjern krenkelsesparagrafene

Stortinget vedtok i fjor enstemmig paragrafen 9 A-3 i opplæringsloven om at skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Dersom en som arbeider på skolen får mistanke om eller mistenker en annen som arbeider på skolen utsetter en elev for krenking skal vedkommende straks varsle rektor (Paragraf 9 A-5).

Krenkelsesparagrafene før fjernes. Ikke fordi mobbing, vold, diskriminering og trakassering er alvorlige problemer. Det er de. Men fordi paragrafene gjør vondt verre.

Ingen er perfekte, heller ikke lærere. Men lærerne er i klasserommet der det skjer. De har bedre kunnskap enn utenforstående til å håndtere konflikter. Med sin nærhet sammen er de bedre i stand å håndtere det som skjer i klasserommet enn utenforstående gjennom lovregulering.

Krenkelsesparagrafene undergraver ytringsfriheten.

Voldskrenking er dekket i alminnelig straffeloven. At Stortinget vedtar at skolen skal ha nulltoleranse for voldskrenking er en mistillitserklæring til lærere og rektorer. De vet at vold, mobbing og trakassering er uakseptabelt. De trenger ikke paragrafer for det. Krenkelsesparagrafene er en manifestasjon av mistillit til lærere og rektorer.

Krenkelsesparagrafene undergraver ytringsfriheten. Lektor Simon Malkenes ble dradd gjennom paragrafkvernene for at elever ble krenket av hans uttalelser på Dagsnytt Atten.

Krenkelser er subjektive – de avhenger av mottagers følelser. Krenkelser er umulig å verifisere og umulig å argumentere mot. Det er umulig å tenke og ytre seg uten at man risikerer å krenke noen. Når man uttrykker en mening risikerer man å krenke noen uten at det var intensjonen. Når «jeg er krenket» blir et aksepterte argument i diskusjonen stopper den. De krenkede får vetorett. Det bør de ikke få.

Flemming Rose hevder i boken Taushetens tyranni, at ytringsfrihet og toleranse er to sider av samme sak. Ytringsfrihet er meningsløs uten toleranse for ordbruk og meninger vi ikke liker. Toleranse tømmes for innhold når rammene for å ytre seg innskrenkes. Ytringsfriheten står svakt når intoleransen øker.

Skolens krenkelsesparagrafer legitimerer krenkelse som et legalt argument. I beste fall, gjør det elevene dårlig forberedt til arbeidslivet. I et velfungerende arbeidsliv er slik intoleranse uakseptabel. I verste fall kan intoleransen bre om seg i samfunnet.

George Orwell hadde rett: Tankefriheten er grunnlaget for moderne vestlig sivilisasjon. Voksende intoleranse innskrenker tankefriheten for oss alle og grunnlaget for vår sivilisasjon.

Sigve Tjøtta

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»
«Det er ingen menneskerett, eller trusrett, å drive lærarutdanning.»