Annonse
00:00 - 04. mai 2018

En etterspurt norm

Annonse

Maria Berg Reinertsen belyser i Morgenbladet 27. april et problem i barnehagene. Det kan være vanskelig å vite hva som skal til for å ha en god barnehage og det er vanskelig å måle kvalitet. Og verdensbildene i denne saken er litt ulike.

I barnehagen skal barna ha gode og trygge hverdager, de skal leke og utvikle seg, få venner og lære sosiale ferdigheter. Men vi hverken kan eller skal måle alt – dessverre ender diskusjon om barnehagepolitikk fort i om det som kan telles og måles.

Vi er opptatt av om foreldre er fornøyde fordi foreldre er eksperter på sine barn. I foreldreundersøkelsen svarer over 90 prosent at de er fornøyde med tilbudet, men det betyr ikke at vi bare er opptatt av foreldrenes vurderinger. Vi jobber også med hvordan vi kan gjøre barnehagen til et trygt og varmt sted å være for våre aller viktigste.

Det er for store kvalitetsforskjeller i barnehagesektoren. Derfor jobber vi med tiltak for å gi rammer for hva god kvalitet er. Rammeplanene for barnehagene stiller tydelige krav til hva barna skal oppleve, hvordan de skal få utforske og utfolde og utvikle seg. En så krevende plan krever både god kompetanse og nok voksne.

Dessverre ender diskusjon om barnehagepolitikk fort i om det som kan telles og måles.

En bemanningsnorm har vært etterspurt lenge. Den er godt utredet og følger de samme prinsippene og forholdstallene som ble foreslått av Øie-utvalget og allerede i 2013 av den rødgrønne regjeringen. Et klart flertall av høringsinstansene er enig i at vi bør ha en nasjonal bemanningsnorm. Frem til nå har det ikke vært lovfestet hvor mange barn det skal være per ansatt i barnehagen. Med vårt forslag får vi en sterkere regulering enn i andre nordiske land.

Barnehagen er et spleiselag mellom det offentlige og foreldrene. Det betyr at det hviler et stort ansvar på oss for å sikre god kvalitet i tjenesten, en tjeneste de fleste foreldre ikke klarer seg uten. Hvis vi innfører en norm på en måte som gjør at barnehagene korter ned på åpningstiden vil det påvirke mange foreldres mulighet til å arbeide fulltid.

I de fleste kommuner er normen oppfylt. Private barnehager har krav på driftstilskudd som tilsvarer de kommunale barnehagene sine driftsutgifter. De får dermed et tilskudd som tilsier at de kan ha en bemanning på tilsvarende nivå som de kommunale barnehagene uten at det krever økt finansiering fra staten.

Barnehagene har allerede ansvaret for at bemanningen til enhver tid gir et tilfredsstillende pedagogisk tilbud. Dette gjelder uavhengig av det tallfestede minimumskravet som vi foreslår. Balansen i denne saken er viktig – vi må ha flere ansatte i barnehager med lav bemanning, og vi må fortsette det systematiske arbeidet for mer kompetanse og mer kvalitet i barnehagene.

Bemanningsnormen er et stort og riktig steg på veien til en enda bedre barnehage. Vi vil sikre at barnehagene har flere voksne, og voksne med den rette kompetansen. Barna er det viktigste vi har, og nettopp derfor prioriterer denne regjeringen arbeidet med trygge og gode barnehager høyt.

Rikke Høistad Sjøberg

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Derfor undrer jeg meg over at han går til motangrep på meg.