00:00 - 25. mai 2018

Det har vært mye diskusjon om K-en. Men R-en i KRLE-faget bør også reduseres, skriver Gunnar Aakvaag.

Lær dem Stephen Hawking og Newton, ikke bare Jesus og Muhammed, skriver Gunnar Aakvaag.

Er Jesus og Muhammed viktigere enn rettsstaten, demokratiet, velferdsstaten, evolusjon og Big Bang? Det er inntrykket jeg får etter å ha hatt barn to år i skolen.

Til sommeren har mine to barn (tvillinger på syv) gått to år i norsk offentlig skole i Oslo. Mye er bra, og mye er annerledes fra da jeg selv gikk på skolen – som all testingen og foreldreinvolveringen. Jeg har imidlertid fått ett stort sjokk: Hvor stor plass religionsundervisningen har i skolen.

Her er en typisk ukeplan fra første klasse: «Norsk: Repetisjon. Matte: Tallene 19–20. Tema: Påske. Engelsk: Årstider og vær. KRLE: Jesus og disiplene. Korsfestelsen.» Og her er en fra andre klasse: «Norsk: Stavskrift, bokstavene a og b. Matte: Pluss og minus, tallene opp til 20. Tema: Verdensdeler. Engelsk: Kroppen. KRLE: Jødedommen – Gud og synagogen.»

Annonse

«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»
«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»