00:00 - 06. april 2018

Vil skrote egen universitetsblekke

UiB-rektor Dag Rune Olsen ønsker Khrono velkommen til Bergen.

– Du vil legge ned UiBs egen nyhetskanal På Høyden og erstatte den med et bergensbasert Khrono-kontor. Hvorfor?

– Vi ønsker å delta i å utvikle en nasjonalt ledende avis for universitets- og høyskolesektoren, som både ivaretar de lokale forholdene, men også debatten om de store nasjonale forsknings- og utdanningssakene.

– Det er ingen hemmelighet at det har vært gnisninger mellom På Høyden og ledelsen ved UiB. Du har blant annet kalt ansvarlig redaktør og styreleder inn på teppet på rektors kontor. Vil du legge ned avisen fordi du ikke liker den?

– Forslaget vi nå arbeider med, ble igangsatt av Khrono for litt over ett år siden. Vi har vært i samtale med dem, og blitt fascinert av det potensialet samarbeidet har. Møtet med redaktør og styreleder på kontoret mitt handlet om et konkret sitat. Begge svarte godt for seg, og vi hadde en god prat. 

– På Høyden skal være et kritisk organ for UiB, som også eier avisen. Er det et vanskelig eierforhold?

– Det kan godt tenkes. Men større konstellasjoner betyr også tydeligere avstand mellom eier og avis. 

– Ansvarlig redaktør Dag Hellesund skriver at du heller vil ha «nasjonal glans enn lokalt grums». Har han et poeng?

– Jeg er litt usikker på hva han tenker på når han skriver nasjonal glans. Vi er opptatt av at våre studenter og ansatte skal ta del i viktige debatter, som for eksempel langtidsplan for sektoren eller foretaksmodellen. Det betyr ikke at det ikke også skal opprettholdes gravende journalistikk om UiB. Det lokale skal ivaretas på minst samme nivå som i dag.

– Hellesund beskylder deg også for å boikotte På Høyden, ved å sende leserinnlegg til andre medier. Om du skulle skrevet et leserinnlegg om for eksempel foretaksmodellen, hvem ville du sendt det til?

– Da ville jeg sendt det til Khrono først, for det er der den type debatter foregår.

– Hva ville du sendt til På Høyden?

– Det måtte være et leserinnlegg som handler om interne forhold på UiB. Vi har for eksempel hatt en debatt om åpne kontorlandskap som passer godt der. Jeg tror alle vi som skriver, enten det er meg som rektor eller aktive vitenskapsfolk, bruker de kanalene som egner seg best.

– Hva vil et bergensbasert Khrono-kontor kunne tilføre som På Høyden ikke kan?

– Poenget må være at om man har en avis med flere og større ressurser, vil man dekke viktige debatter bedre og bredere. På Høyden har lite utdanningsstoff, noe våre studenter også har etterspurt. Da er det viktig med kompetanse på dette området, og ved å sette ressursene under ett, kan man få til langt mer.

– Men vil det ikke være rart med en UiB-avis styrt av Khrono-redaktør Tove Lie, som sitter i Oslo?

– Redaktøren er naturligvis viktig, men vi må ha en diskusjon om eierskapet mellom Bergen og Oslo om vi går for en slik løsning. Det er ikke sånn at en lokal redaksjon bare skal dekke det bergenske, og en Oslo-redaksjon dekke det nasjonale. I Bergen sitter redaksjonelle medlemmer som kan skrive om den nasjonale debatten. I Oslo er det også folk som ser mer på interne forhold ved institusjonene.

– Står de ansatte i På Høyden i fare for å miste jobben?

– Det er viktig å presisere at det ikke ligger noen oppsigelser i dette. Selv om Khrono-løsningen ikke innebærer en juridisk fusjon, gjelder de samme reglene for ansattes medbestemmelsesrett som det gjør ved andre bedriftsfusjoner. 

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

«Vi er flere som har opplevd at Doga har beveget seg bort fra det tette båndet til norsk industri og næringsliv.»
«Kappløpet mot kunstig intelligens pågår for fullt, uten at vi har en klar formening om hva vi faktisk er på vei mot.»
«Det er ingen menneskerett, eller trusrett, å drive lærarutdanning.»