00:00 - 06. april 2018

Vi bør boikotte Israel på samme måte som apartheidstaten i Sør-Afrika, skriver Mohamed Abdi.

Vi bør boikotte Israel på samme måte som apartheidstaten i Sør-Afrika, skriver Mohamed Abdi.

Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»