00:00 - 06. april 2018

Vi bør boikotte Israel på samme måte som apartheidstaten i Sør-Afrika, skriver Mohamed Abdi.

Vi bør boikotte Israel på samme måte som apartheidstaten i Sør-Afrika, skriver Mohamed Abdi.

Den 16. juni 1976 ble et vendepunkt i anti-apartheid-bevegelsen i Sør-Afrika. Datoen fikk sitt historiske sus da titusenvis av svarte sørafrikanere, mange av dem skoleelever, tok til gatene for å demonstrere mot regimets forsøk på å gjøre afrikaans – språket brukt av den hvite minoritetsbefolkningen – som hovedspråk i skolene. Flere hundre demonstranter ble drept av politiet. Denne dagen, som i ettertid er blitt kalt Soweto-opprøret, ledet til at anti-apartheid-bevegelsen igjen ble satt på den globale dagsordenen. Det førte til at flere utenfor Sør-Afrika begynte å sympatisere med den svarte befolkningen i landet, og på 80-tallet gikk flere land inn for boikott av Sør-Afrika. Historien viser oss hvorfor boikott av apartheidregimer ikke bare er moralsk nødvendig støtte til de undertrykte, men også et sterkt virkemiddel mot undertrykkelse. Med de riktige virkemidlene og stor tilslutning er boikott meget effektivt.

Soweto-opprøret, eller Soweto-massakren som noen kaller den, minner i grunn om utviklingen i Midtøsten-konflikten. De siste ukene har omverdenen igjen sett hvordan Israel fortsetter sine angrep på sivile palestinere. Da over 20 000 palestinere demonstrerte langs gjerdet mellom Israel og Gazastripen forrige uke, ble flere titalls drept og flere hundre såret. Israel forsvarer voldsbruken med at den var rettet mot Hamas-regimet i Gaza og militante grupperinger. Demonstrasjonen som trakk til seg både menn, kvinner og barn, var en del av Landdagen. Palestinerne markerer denne dagen 30. mars hvert år, som en reaksjon mot israelske myndigheters ekspropriering av palestinske landområder i 1976. Eksproprieringen var en aggressiv bosetningspolitikk som Israel den dag i dag fortsatt holder på med. Det er en av de fremste bremseklossene mot varig fred. Eksproprieringen og annekteringen av palestinske eiendommer og landområdet er også med på å føre til at en tostatsløsning, der en palestinsk stat eksisterer side om side med Israel, er nesten umulig å realisere. Hva gjenstår av en såkalt palestinsk stat når denne bosetningspolitikken ikke stopper?

Det internasjonale samfunnet er enten stille eller kommer med overfladiske fordømmelser. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide valgte nylig å ikke kritisere Israels handlinger, men heller si at hun er «bekymret for utviklingen». Ingen reelle demokratier skyter på demonstranter. Å hevde at en stat som holder på som Israel gjør, er demokratisk, er en fornærmelse mot grunnleggende demokratiske prinsipper. Det holder ikke at utenriksministeren fordømmer. Man bør gå inn for internasjonale sanksjoner mot Israel på samme måte som man gjorde med apartheidstaten Sør-Afrika. Det er på tide å ta opp debatten rundt boikott igjen.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»