00:00 - 06. april 2018

Foucaults flaskepost

Så er den her, etter 34 år med spekulasjoner: Seksualitetens historie, fjerde bok. Michel Foucault ser seksualiteten fra et annet sted, skriver Kjetil Jakobsen.

Maktspill i stadig nye former: Michel Foucault ville motsatt seg dagens fokus på biologi og den omseggripende forestillingen om at helsevesenet skal ta hånd om våre seksuelle frustrasjoner med piller og kirurgi, skriver Kjetil Jakobsen. Her er filosofen avbildet i sitt hjem i Paris i 1978. Foto: Martine Franck / Magnum Photos / NTB Scanpix
Annonse