00:00 - 20. april 2018

Dyrevelferd ut av skolen?

Hvordan ser du om en hund er glad, redd eller aggressiv? Foto: Mike Windle / Getty Images

Hva trenger en kanin for å ha det bra? Kan fisk føle smerte? Hvordan ser du om en hund er glad, redd eller aggressiv? Frem til i dag har norske barn hatt muligheten til å lære dette på skolen. Det kan det nå bli slutt på når Utdanningsdirektoratet legger opp til å fjerne dyrevelferd fra undervisningen. Det er svært uheldig.

Tidligere var dyrehold en naturlig del av hverdagen. Mange bodde på landet og hadde daglig kontakt med griser, kyr og høner. I takt med at husdyrholdet ble mer industrialisert, forsvant det også gradvis fra vår bevissthet. I dag har de færreste av oss regelmessig kontakt med dyr – med unntak av kjæledyr – og kunnskapen om hvordan maten vår produseres er generelt lav.

Hvordan ser du om en hund er glad, redd eller aggressiv?

Mangel på kunnskap var en viktig grunn til at dyrevelferd lenge var et ikke-tema. Det var ikke før på 2000-tallet at dyrs velferd gjennom mediene, husdyrnæring, forskning og dyrevernsorganisasjoner for alvor begynte å få oppmerksomhet. Selv om utviklingen går i riktig retning, er kunnskapsnivået om dyrevelferd i befolkningen fremdeles lavt.

Dette er årsaken til at barn trenger å lære om dyrehold og dyrevelferd på skolen. Uten at vi tenker over det, utgjør dyr en stor del av livene våre. Mange har kjæledyr, men som forbrukere har vi også kjøtt, egg og melk på menyen. Vi har derfor et ansvar for å gi barna våre kunnskap om hvordan dyr har det, om deres ønsker og behov. Kun på den måten kan vi gi den oppvoksende generasjon gode holdninger og muligheten til å ta bevisste valg som bidrar til at alle dyr får et godt liv.

Min oppfordring til Utdanningsdirektoratet er enkel: Behold dyrevelferd i læreplanen. Det er en god investering for fremtiden.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse