00:00 - 09. mars 2018

Patriarkatets klamme grep

De siste ukene har poeten Sumaya Jirde Ali fått en hatkampanje rettet mot seg. Igjen. Hun har aldri fått mulighet til å ytre seg uten påfølgende bølger av hat og trusler. Ali har sagt «fuck», hvilket forklares som årsaken til den pågående hatkampanjen. Ikke bare forklares det som årsaken. Ansvarlig redaktør i Resett, bloggen som satt i gang hatkampanjen, legitimerer det også med bakgrunn i poetens språkbruk. Jeg nekter å akseptere at «fuck» er årsaken til hatet Ali opplever, og jeg nekter å la meg avlede av det.

Denne uken ble den internasjonale kvinnedagen feiret. Vi markerte at kvinner, transpersoner og ikke-binære stadig er i en utsatt posisjon. Strukturer som gjenspeiles i hverdagslige praksiser gjør at verden er et farligere sted for kvinner enn det er for cis-menn, nasjonalt og globalt sett.

Jeg nekter å akseptere at «fuck» er årsaken til hatet Ali opplever.

Sumaya Jirde Ali er en av kvinnene som allerede har kjent denne volden på kroppen. Hun har voldsalarm fordi et angrep mot henne er høyst sannsynlig.

Hvorfor? Fordi Ali destabiliserer etablerte kategorier. Hun utfordrer hvordan vi tradisjonelt har oppfattet norskhet som noe man arver, og som først og fremst tilhører hvite mennesker. Hun krever å definere sin egen norskhet.

Poeten utfordrer naturliggjorte oppfatninger av hva det vil si å være rasifisert i Norge når hun nekter å ta plass som gjest i sitt eget land. Som aktiv medborger benytter Ali seg av sine demokratiske rettigheter. Hun er systemkritisk og sier fra når demokratiet ikke omfavner henne.

Ved sitt vesen utfordrer Ali antagelser av hva det vil si å være en kvinne, særlig en kvinne som bærer skaut. Hun nekter å godta premisset om at hodeplagget hennes undertrykker henne, og nekter å innordne seg patriarkatet uansett hvordan det tar form.

Ali er det mange muslimhatere mener hun ikke får lov til å være av såkalte «egne miljøer». Mon tro om de forstår at de dermed utøver sterk negativ sosial kontroll.

Når man trer ut av etablerte forventninger, destabiliserer man kategoriene som er nødvendige for å holde en nede. Derfor er Sumaya Jirde Ali gjenstand for konstant hat.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

NFFOs forvaltning av Det faglitterære fond er det mest sentrale virkemiddelet som sikrer at akademiske fagbøker finnes på norsk.
«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»