00:00 - 09. mars 2018

– Kirken gjør ikke noe ulovlig

Biskop Halvor Nordhaug mener politiets pågripelse av en familie i kirkeasyl i Fitjar truer hele ordningen.

– Frimenigheten Nytt Liv er ikke en del av Den norske kirke, men du har likevel engasjert deg stort i saken om tvangsutsendingen av den afghanske familien. Hvorfor er dette en viktig sak for deg som biskop?

­– Kirkeasylet er en tradisjon som politiet har valgt å respektere, i alle fall frem til nå. Alle trossamfunn stiller på lik linje. Om kirkeasylet undergraves ett sted, kan ordningen som helhet være truet.

– «Dette er en klokkeklar oppheving av kirkeasylet», sa du til Vårt Land forrige uke. Hva mener du med dette?

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»