00:00 - 09. mars 2018

Ingen varme og ingen trøst å få

Søstrene Brontë visste tidlig at de ikke ville røpe seg som kvinnelige forfattere. Ordene «rå» og «råhet» gikk igjen i kritikken, skriver Tone Selboe.

Brorens portrett: Bradwell Brontës portrett av søstrene er det eneste bildet vi i dag har av Anne, Emily og Charlotte sammen. På søylen mellom Emily og Charlotte ser man konturene av en fjerde person, det er med all sannsynlighet Bradwell selv - et selvportrett han så senere har valgt å male over. Som søstrene, døde også Bradwell av tuberkulose. Foto: © National Portrait Gallery London

Ingen kunne vel unngå å få med seg at det var Shakespeare-jubileum i 2016. Men også en annen stor engelsk forfatter jubilerte; to hundre år var gått siden Charlotte Brontë ble født. Det gikk nokså upåaktet hen her hjemme. I England, derimot, var det mange markeringer: National Portrait Galleri i London viet for eksempel et eget rom til Brontë-søstrene. Bilder, manuskripter og gjenstander fra deres hjem i Yorkshire – nå museum – ble stilt ut. I 2017 var det markeringer for familiens sorte får, broren Branwell. Han ble født i 1817, og i motsetning til søstrene lyktes han ikke med å bli den kunstneren han drømte om å være, og døde rusavhengig og syk 31 år gammel. I år er det Emilys tur. Hun ble født i 1818 og døde i 1848, året etter at hennes berømte roman Wuthering Heights nådde leserne. Om to år er det tid for markeringen av den yngste av søsknene, Anne, også hun døde ung.

Søstrene Brontë levde isolert på en prestegård under oppsyn av faren, i utgangspunktet uten noen som helst kontakt med tidens litterære og kulturelle miljø. Sammen utga de en diktsamling i 1846 under pseudonymet Currer, Ellis, and Acton Bell, og året etter kom de med hver sin roman, fortsatt under pseudonym. De visste tidlig at de ville være forfattere, men de visste også at de ikke ville røpe seg som kvinnelige forfattere – «forfatterinner er tilbøyelige til å bli møtt med fordommer», som Charlotte senere formulerte det. The weapon of personality kunne brukes både som sårende kritikk og overflatisk smiger, ingen av delene tilfredsstillende for en skrivende kvinne som ønsket å bli tatt alvorlig.

Det finnes ikke mange bilder av Brontë-søstrene, men ett er blitt ikonisk: brorens portrett av Anne, Emily og Charlotte. Det ble malt i 1834, og om Branwell ikke fikk utrettet annet, er dette i alle fall en gave til ettertiden. Det er et slående bilde, ikke minst på grunn av søylen som står mellom Emily og Charlotte, den skjuler det som opprinnelig var et portrett av Branwell selv. Han har altså ikke bare malt seg ut av historien, han har rett og slett stilt seg i skyggen av sine senere så berømte søstre. Charlotte tok vare på bildet, og da hun døde, tok hennes enkemann det med til Irland. Der lå det brettet sammen i mange år – brettene vises godt på bildet – før det slutt havnet på National Portrait Gallery, hvor det henger den dag i dag. I ettertid er det reprodusert utallige ganger og må være et av den vestlige litteraturhistoriens mest berømte portretter.

Annonse

NFFOs forvaltning av Det faglitterære fond er det mest sentrale virkemiddelet som sikrer at akademiske fagbøker finnes på norsk.
«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»