10:28 - 01. april 2018

Filosofiens begravelsesagent

Blant venner ble Richard Rorty gjerne kalt «Dick». Man mistenker at hans fiender kalte ham akkurat det samme.

Forutså Trump: Når det går opp for arbeiderklassen at «den kontoransatte forstadseliten» ikke vil la seg beskatte for at andre skal få nyte velferdsgoder», vil stemmene deres gå til en «strongman», skrev Richard Rorty i 1998. Foto: Charles Ommanney / The Washington Post / Getty Images

Kort tid etter at Donald Trump usannsynlig nok ble valgt til USAs nye president, skjedde noe minst like usannsynlig: Et obskurt utdrag fra en 18 år gammel og dessuten ganske marginal bok av en riktignok svært kjent – dog avdød – amerikansk filosof «gikk viralt», fordi det syntes å inneholde en profeti om Trumps triumf. Filosofen var Richard Rorty, boken var Achieving Our Country, og i utdraget beskrev Rorty en fremtidig situasjon som nå fremsto skremmende lik den nye, usannsynlige samtiden.

Det vil på et tidspunkt gå opp for arbeiderklassen, skrev han, at «den kontoransatte forstadseliten – som selv lever i desperat frykt for å bli nedbemannet – ikke kommer til å la seg beskatte for at andre skal få nyte velferdsgoder». Da vil de «begynne å se seg om etter en strongman å stemme på», mente han, og «høyst sannsynlig vil vi da se at fremskrittene som fargede og homoseksuelle amerikanere har oppnådd i løpet av de siste 40 årene, blir utvisket». Dessuten, la han til, vil «fleipete forakt for kvinner igjen komme på moten».

Var det noen som sa: «Grab them by the pussy»?

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»