00:00 - 09. mars 2018

Både hevntørst og indignasjon kan skape energi, skriver Espen Søbye.

Både hevntørst og indignasjon kan skape energi, skriver Espen Søbye.

En pamflett signert Eivind Tjønneland, rettet mot hans professorkollega Jostein Gripsrud, vekker forventninger om et par timers lesefest og en etterfølgende dyp tilfredsstillelse som bare skadefryden over nedrakking av personer med en viss offentlig status er i stand til å vekke hos et moderne kulturmenneske.

Den kistehvite publikasjonen vekker forhåpninger om at det er en intellektuell bisettelse som skal forrettes, over 108 sider og i 114 fotnoter. Tjønneland opplyser at pamfletten er en fortsettelse av hans anmeldelse av Jostein Gripsruds (red.), Allmenningen, Historien om norsk offentlighet i månedsavisen Ny Tid. Boken ble anmeldt i Morgenbladet av undertegnede.

Eivind Tjønneland er professor emeritus i nordisk litteratur ved  Universitetet i Bergen. Han har sittet i en rekke tidsskriftredaksjoner, skrevet og redigert flere lærde og et par polemiske bøker, og har hatt tallrike studieopphold i Tyskland. Første delen av navnet på pamflettforlaget, Freigeist, altså fri, eller kanskje rettere, flakkende ånd, er en absolutt treffende karakteristikk av Tjønnelands liv og virke.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»