00:00 - 09. februar 2018

Norfund og inkluderende utvikling

Norfunds direktør Kjell Roland retter kritisk skyts mot Atlas-alliansen og andre organisasjoner, blant annet i Morgenbladet 12. januar. Norfund er en viktig utviklingspolitisk aktør på vegne av AS Norge. Har Atlas-alliansen tatt feil, uttalt seg dumt eller misforstått noe, skal vi være de første til å ta selvkritikk.

«Frykt for omdømmetap i Norge gjør at kapitalen ikke vil investere i fattige land. Bistandsorganisasjonene må ta sin del av ansvaret», mener Roland. Hvis det er sant, er det mildt sagt alvorlig. Vi stiller oss undrende til at norske selskap med økonomiske muskler nok og ønske om å investere i utlandet, lar seg «skremme» av norske organisasjoner. Vi noterer oss at Roland hentyder til at det er for mange retningslinjer for flernasjonale selskaper å forholde seg til og at de er for krevende. Mener sjefen for Norges store satsing på økonomisk utvikling i fattige land at det er situasjonen, så har vi et problem. Dette er retningslinjer både organisasjoner, bedrifter og stater har fremforhandlet og flikket på, sammen.

Det blir merkelig når Kristin Clemet hevder at det stilles i overkant høye krav til bedrifter som investerer i fattige land.

Norfunds styreleder Kristin Clemet mener at organisasjonene som kritiserer Norfund ikke holder «…et presisjonsnivå som er tilstrekkelig høyt». At saker må fremstilles på riktig måte er alle enige i. Men det blir merkelig når hun hevder at det stilles i overkant høye krav til bedrifter som investerer i fattige land, blant annet om at «bitte små bedrifter i fattige land skal ha så og så mange ansatte funksjonshemmede».

Vi har aldri krevd så konkrete og firkantede inkluderingstiltak som Clemet hevdet. Derimot er våre krav helt i tråd med Verdensbankens standarder som Norfund gang på gang sier at de følger. Nemlig: «Der individer og grupper identifiseres som vanskeligstilte eller sårbare, skal bedriften foreslå og implementere differensierte tiltak slik at uheldige virkninger ikke faller disproporsjonalt på disse gruppene». Kan og vil Norfund med bistandsmidler medvirke til dette?

Vi tar gjerne en dialog med dere i Norfund. Til det beste for norske investeringer i fattige land, til det beste for norsk utviklingspolitikk, inkludert bærekraftsmålene og deres krav om at alle skal med. Antakelig er det grunnlag for gjensidig læring!

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

«Ola Innset påpeker helt riktig at jeg tillegger ham et galt sitat om Gudmund Hernes og nyliberalismen. Det beklager jeg.»