00:00 - 16. februar 2018

Nasjonalgalleriets «rehabilitering» ingen hast

Klimaproblem? De påståtte skadene på Nasjonalmuseet kunne ikke påvises, skriver Erling S. Skaug. Arkivoto: Siv Dolmen

Kulturminister Trine Skei Grande har avsluttet ti års tragikomedie: Nasjonalgalleriet skal fortsatt vise billedkunst som del av Nasjonalmuseet. Regjeringen tar forbehold «om at det ikke påløper store kostnader til rehabilitering». I Morgenbladet 2. februar gir statsråden en rehabilitering lav prioritet. Med rette. I sin tid var hun med på en stortingsanmodning om å beholde galleriet «uten omfattende rehabilitering.» Uavhengige museumsfolk og arkitekter har siden 2009 påpekt at galleriets påståtte ubrukelighet var en bløff. «Nasjonalbedrageriet» er avslørt, men en usikkerhet sitter visst igjen.

Da kulturminister Trond Giske i 2008 meldte at galleriet skulle nedlegges og samlingene overføres til et nybygg på Vestbanen, var overraskelsen avgjørende: «Hvis vi hadde sendt dette på utredning, hadde alt stoppet». Stortinget var holdt utenfor det lukkede regjeringsvedtaket, og protesterte. Våren 2009 ga Giske en begrunnelse: Bygget tålte angivelig ikke klimakravene til et kunstmuseum. Giskes innleide konsulenter, Statsbygg og Multiconsult, hevdet at bygget allerede hadde betydelige klimaskader og at prisen for oppgradering ville bli astronomisk. Museets ledelse sluttet seg til påstanden.

Utredningene var oppsiktsvekkende mangelfulle. Kritiske spørsmål ble aldri besvart.

Protestene steg da til storm. Nasjonalgalleriet hadde vist kunst i over 100 år uten klimaskader på bygningen eller kunsten. Påstanden ble kalt et «bestillingsverk». Fra museumsfaglig hold ble det påpekt at departementets klimakrav var absurde: «’Klimaproblemet’ må enten være en amatørmessig misforståelse i god tro eller et situasjonsbetinget falsum» (DN 23.07.2009).

De påståtte skader kunne ikke påvises. Ytterveggene var ikke undersøkt. Utredningene var oppsiktsvekkende mangelfulle. Kritiske spørsmål ble aldri besvart. I 2011 leverte syv museumsfaglige eksperter en 95-siders rapport til Riksrevisjonen, der «klimaproblemet» ble avvist som oppspinn. I 2012 bekreftet et Brennpunkt-program på NRK det samme. Galleriets utstillingsprogram fortsatte problemløst med full klimatisering i rom mot yttervegger – noe som ifølge Statsbygg skulle være umulig.

Høsten 2016 gikk direktør Audun Eckhoff og museets styreleder Svein Aaser av på åremål: Deres tilslutning til «klimaproblemet» hadde vært pålagt ovenfra, som et vikarierende motiv for å få stortingsbevilgning til nybygget på Vestbanen. Desinformasjon gjennom hele saken, støttet av inkompetanse, politisk blokktenkning og svak integritet, er et tankevekkende eksempel på vårt demokrati i praksis.

Byggets rehabilitering haster ikke. Politikkens, derimot …

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»