Annonse
09:44 - 21. februar 2018

Misforstått antipopulisme

Annonse

morgenbladet.no 14. februar kjem sosiologen Gunnar C. Aakvaag med kritikk av norsk populisme. Han skyt både til venstre og høgre, men utan å gå særleg inn i landskapet han føregjev å sikte inn.

EU og kommune-samanslåingar er for ein stor del eliten sitt prosjekt.

Aakvaag viser til ei undersøking frå 2000–2001 som hovudkjelde til det vi veit om norske elitar. Det er oppsiktsvekkjande at ein sosiolog brukar data som er nesten 20 år gamle som argumentasjon for ein slik gjennomgang av forholdet mellom høg og låg i det norske samfunnet. Seriøst? I denne perioden har vi hatt stor innvandring, ikkje minst frå Aust-Europa, og polariseringa i innvandringspolitikken har vorte forsterka, ikkje minst etter hausten 2015. Mange bransjar i næringslivet har gått gjennom ei stor omstrukturering, med fusjonar og stordrift som resultat, og offentleg sektor kjem no etter, med ein ny kommune- og fylkesstruktur. Velferdsstaten har vorte langt meir avhengig av oljeinntektene enn ein var i førre hundreåret. Alle desse faktorane påverkar demokratitenkinga og forholdet mellom elite og massar i Noreg.

Aakvaag går historisk til verks i sin analyse, men nemner ikkje med eit ord mostanden mot EU-medlemskap i 1972 og 1994, som i stor grad var drive fram av det nokon (elitane) vil kalle populistar. Kritikken mot nedbygging av norsk demokrati – først og fremst frå venstresida, men i det siste også frå ytre høgre – har i stor grad vore ein kritikk av EU-systemet og Noreg sitt forhold til EU. Eg har til gode å høyre ein populist som vil svekke Stortinget si makt. Tvert om er det i dag det mange vil kalle populistar som står som forsvararar av det tradisjonelle norske demokratiet. EU og kommunesamanslåingar er for ein stor del eliten sitt prosjekt.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

«Klassisk musikk fortjener bredde og bør gi lytterne frihet til å velge egne rammer for musikkens opplevelser.»
«Er kjæresten min sitt etiske standpunkt så langt fra mitt eget at vi vil bruke tiden vår på å endre hverandre, eller bør vi slå opp?»
«Vi gjør klokt i å omfavne Plan S som et middel på vei mot kvalitetsmessig bedre forskning.»