Annonse
10:35 - 06. februar 2018

Metodekritikk fremfor personkarakteristikk

Annonse

Jeg forsøkte å gjøre Morgenbladets lesere oppmerksomme på metodiske svakheter ved en studie som pretenderte å gi svar på om 1) homofile og heterofile har ulike fysiognomiske ansiktstrekk, og 2) om seksuell orientering skyldes prenatal hormonpåvirkning. Jeg påpekte at studien ikke var designet til å besvare de spørsmålene.

Kristian Gundersen ser dette som at jeg har en bjelke i øyet, at jeg er en stereotypi og at jeg viser forakt for forskning på human biologi  – for å nevne noen av de merkelappene han setter eller meningene han tillegger meg. Dette er en diskusjonsstil som jeg ikke ønsker å ta del i.

Jeg er bekymret for en økende produksjon av alternative fakta og falske nyheter i presse og sosiale medier. Det hviler et ansvar på journalister, redaktører og forskere for hvordan vi gjengir forskningsresultater. Et problem i presse og sosiale medier er at funn ofte overselges. Et annet problem er at forskere overstrekker forskningsresultatene, at man tillegger funn gyldighet utover den aktuelle studiesituasjonens betingelser (for eksempel generaliserer utover studiepopulasjonen, forsøkstiden og så videre). Min intensjon med å engasjere meg i denne saken var å rette søkelyset mot den vitenskapelige metoden. Det er på dette grunnlaget forskning bør bedømmes: Kan forskningsspørsmålet besvares ut fra de dataene og metodene man har for hånden? Da blir det mindre interessant om man kaller det biologisk forskning eller kjønnsforskning, hvem som har utført den, eller hva man måtte mene om resultatene.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

Nok en gang blir klassisistene karakterisert som konservative og reaksjonære
Journalisten kunne tatt buss fra Oslo til Göteborg klokken 9.
FFAC kan ha et oppriktig ønske om å hedre søstrenes kunstsamlermor.
Nevnte paragraf gir nemlig kun visse minoritetsgrupper, som Alis, et vern mot «dehumanisering» og andre «hatefulle ytringer».
«Jeg mener at Eggen tar feil når han mer enn antyder at man ikke skal skrive om kannibalisme. Hvis man ikke gjør det, lar man den koloniale historien om «de ville» bli siste ord.»