00:00 - 16. februar 2018

Kulturmakten skal spres

Kulturlivet blomstrer best på egne premisser, uten statlig overstyring. Derfor er både geografisk, organisatorisk og økonomisk maktspredning viktige kulturpolitiske tiltak.

Morgenbladet publiserte fredag 9. februar et åpent brev fra billedkunstner Victoria Pihl Lind. I brevet kommer hun med innspill til Kulturmeldingen og regjeringens gjennomgang av Statens kunstnerstipend. Jeg vil takke Pihl Lind for innspillene, og for at hun ønsker å overrekke kunstnernes opprop, for på kunst- og kulturfeltet er vi avhengig av å lytte til hverandre for å finne de gode løsningene som sørger for et fritt kulturliv. Det er en forutsetning for et skapende og kreativt samfunn, og en investering i demokrati og allmenndannelse.

Et grunnlag for kvalitet er at vi har gode offentlige ordninger som sprer makt, og sikrer faglighet.

Et fritt kulturliv betyr imidlertid ikke at det offentlige har et mindre ansvar for å legge til rette for utvikling. Et grunnlag for kvalitet er at vi har gode offentlige ordninger som sprer makt og sikrer faglighet. I saken om Statens kunstnerstipend var vi i Venstre allerede før jul tydelig i våre merknader til Stortinget om at endringene burde vente til utvalget har kommet med sine anbefalinger i en helhetlig sammenheng, og nå har vi satt saken på vent. Jeg ser at det er noen utfordringer knyttet til det systemet vi har hatt, men for å være sikre på at grunnleggende prinsipper som maktspredning og faglig kompetanse er ivaretatt, må vi ta den nødvendige tiden til hjelp før vi konkluderer med hva som er den beste løsningen fremover.

Saken om Statens kunstnerstipend har engasjert mange, og alle innspillene til Kulturmeldingen fra mennesker og aktører over hele landet beviser at vi har levende kulturliv i Norge. Det kulturlivet ønsker jeg at skal få blomstre. Da må vi snakke sammen, og lytte til hverandre, for å forstå hvordan vi kan la kulturlivet få utvikle seg mest mulig på egne premisser.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse