00:00 - 16. februar 2018

Hvorfor skal vi lese romaner?

Litteratur er ikke tran som man skal ta hver morgen for helsens skyld. Men er det fremdeles visse tekster som veldig mange mennesker burde lese, spør Siri Hustvedt.

«Vi trenger historier»: Tar man fiksjon alvorlig, og det gjør jeg, da blir det viktig hva man leser, skriver Siri Hustvedt. Arkivfoto: Ellen Lande Gossner

Fremtiden er landet hvor våre forventninger, håp, fantasier og planer hører hjemme, og det betyr at fremtiden er en fiksjon. 

Tar man fiksjon alvorlig, og det gjør jeg, da blir det viktig hva man leser. Vi blir ikke bare det vi spiser; vi blir også det vi leser. Lesning blir en viktig del av hukommelsen og fantasien. Å lese det som står på pakken med frokostblanding kan være god trening for barnet som holder på å lære å lese, men senere i livet vil ikke listen over ingredienser utvikle ham mentalt. Ideen som for tiden er populær i USA, er at lesning er et gode i seg selv, at fordi barn leser for lite, er det å lese hva som helst en kulturell seier. Men dette slår meg som høyst tvilsomt. Hva burde vi lese nå og i fremtiden? Vi vet at det finnes god litteratur og dårlig litteratur, men hvordan avgjør vi hva som er hva? Er det alltid innlysende?

Jeg ble hovedsakelig utdannet etter den litterære kanon, etter den tidens kulturelle konsensus om hva som var de store verkene i den vestlige litteraturen. Jeg studerte ikke gresk og latin, selv om jeg selv nå ofte ønsker at jeg hadde gjort det, men myten om storhet hørte i høyeste grad med til mitt unge liv. Jeg lette frem bøker jeg ble fortalt var viktige, og anstrengte meg virkelig for å forstå dem. Jeg angrer så visst ikke på at jeg leste Homer og Dante og Milton og Shakespeare og Cervantes. Jeg leste også Hamsun og Ibsen og Undset og nordiske myter og eventyr og sagaer, fordi jeg kom fra en norsk familie og også tilegnet meg en nordisk kanon. Det er også sant at disse storhetskanonene systematisk utelukket kvinner med noen få unntak, så vel som verkene til andre forfattere som ikke ble regnet som viktige nok til å bli en del av tradisjonen.

Annonse