10:19 - 16. februar 2018

All forskning er ikke like god

I en kommentar på morgenbladet.no trekker professor Kristian Gundersen frem ME-pasienters interesseorganisasjoner som eksempler på grupperinger som avfeier forskning som ikke passer med deres synspunkter. Han skriver:

Pace-studien påsto at ME-syke kunne bli «friske» av kognitiv terapi og gradert trening, men møtte sterk kritikk for dårlig metode.

«Organisasjonene for syke med kronisk tretthet (ME/CFS) aksjonerer mot den største forskningsstudien som er gjort på området, fordi den impliserer at tilstanden kan ha psykiske årsaker.»

Hvis Gundersen tror at dette er årsaken til at pasientforeningene i mange land, sammen med mange dyktige, velrenommerte forskere, reagerer på denne store studien, har han tatt feil. Årsaken til at både forskere og pasienter reagerer på Pace-studien, som Gundersen sikter til, er fordi den representerer dårlig forskning. 

Studien hevdet at ME-syke kunne bli «friske» av kognitiv terapi og gradert trening, men møtte sterk kritikk for dårlig metode. Blant annet ble målene på hva som ble regnet som «frisk» endret i løpet av studien, og satt så lavt at 13 prosent av deltagerne i studien var syke nok til å bli med – men samtidig friske nok til å bli regnet som «friske».  En uavhengig analyse har i ettertid vist at disse behandlingene ikke ga bedre effekt enn vanlig oppfølging. Studien er også kritisert for kun å ha brukt subjektive mål i en ublindet studie, noe som øker risikoen for «bias».

Det er galt å avfeie forskning på grunn av sine meninger, men det er verre når forskere lar sitt syn påvirke konklusjonene.

Inklusjonskriteriene var i tillegg så vide at de ville velge ut en pasientgruppe som er opp til ti ganger så stor som de diagnosekriteriene som i dag brukes i Norge for å stille ME-diagnose. En rapport fra det amerikanske helsedirektoratet konkluderte med at disse vide kriteriene er til skade for forskningen, og gjør den umulig å tyde.

ME-foreningen har så lenge den har eksistert arbeidet for god forskning, gjort på godt definerte pasientgrupper, og den har forholdt seg til det denne forskningen viser.

All forskning er imidlertid ikke like god, og det må være tillatt å stille spørsmål til metode og konklusjoner. Det er galt hvis man avfeier forskning på grunn av sine meninger, men det er verre når forskere lar sitt syn påvirke konklusjonene. Pace-studien har bidratt til feilbehandling og skade for mange ME-syke.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Bombasterier, postmodernistisk forhold til sannhet og verbale trylletriks.»
«Hele Norge har fått syn for sagn om hvordan kapital kan kjøpe innflytelse.»