Annonse
00:00 - 05. januar 2018

Våpenstopp på overtid

Annonse

Dag Hoel

 

  • Norsk forfatter. Ga ut boken «Fred er ei det beste», om norsk våpenindustri, i 2017. 
  • Denne uken kunngjorde regjeringen at de har stoppet våpeneksport til De forente arabiske emirater. 
  • Emiratene bidrar til krigen i Jemen.

 

– Regjeringen bestemte rett før jul, og annonserte denne uken, at de stopper våpeneksport til De forente arabiske emirater. Overrasker det deg?

– Jeg vil vel si at det er et år på etterskudd. Vi som er engasjert i dette, har ventet og ventet, det har vært en vedvarende skandale. Jeg kan ikke si det er overraskende – det er på overtid.

– Hvorfor skjer dette nå – er det situasjonen på bakken som har endret seg?

– Nei, ikke egentlig. Krigen i Jemen har pågått lenge, det har ikke vært noen forandringer utover at krigen fortsetter, er bestialsk og ikke blir bedre. Men innenrikspolitisk har mange stemmer i sivilsamfunnet snakket om dette – Redd Barna, Changemaker, Røde Kors – og det har vært medieoppmerksomhet. Det kan være at regjeringen har følt et visst press.

­­– Vi eksporterte våpen for drøyt 100 millioner kroner til Emiratene i fjor. Er det mye eller lite, sett mot den norske våpeneksporten totalt?

– Det er lite. Dette er en milliardindustri, flere norske våpenprodusenter har hatt stort suksess de siste årene. Det som eksporteres til Midtøsten, er en forsvinnende liten del. Når kritiske stemmer så har sagt, «hvorfor holde på med dette når det er så liten del?», har industrien svart at når man først inngår langsiktige avtaler, så er ikke det noe man kan bryte. At det vil skape mistillit i markedet.

– Statens regelverk sier at vi ikke skal selge våpen til land i krig eller der krig truer. Det høres helt absurd ut, er det på linje med andre lands regler?

– Det finnes ingen standard i verden, men det er flere som har relativt strenge regler. Japan har vært nevnt, Sverige er i ferd med å utarbeide nye regler som kan bli strengere enn de norske. Det har vært et munnhell i industrien at vi har «verdens strengeste regelverk». På papiret er det strengt, men det praktiseres liberalt. Det er mye skjønn, slik at vi har eksportert våpen til for eksempel Emiratene, Kuwait og Thailand.

– Hvem utøver det skjønnet?

– Det er et kontrollorgan i Utenriksdepartementet, industrien søker lisens der. De aller, aller feste søknader blir innvilget.

– Men da ikke lenger til Emiratene. Hvilke konsekvenser tror du denne avgjørelsen kan få?

– Dette har tvunget seg frem, fordi det var så åpenbart at dette var i strid med norsk regelverk. Om det vil få konsekvenser for norsk eksport utover dette, det er vanskelig å si. Det man kan håpe på, er at man får større offentlig interesse for hvordan norsk våpenhandel foregår. Det er mye å snakke om, etiske gråsoner, og mange ganger mener jeg vi er langt inne i et mørkt landskap når det gjelder hvem vi handler med. Men det er et ekstremt komplisert felt, for det er så mange dilemmaer. I politikken handler det til syvende og sist om arbeidsplasser. Det trumfer all etikk, det har det gjort til alle tider.

Vi er langt inne i et mørkt landskap når det gjelder hvem vi handler med.

– Ser du spor til noen slik debatt?

– Det er en melding om våpeneksport til debatt i Stortinget nå. Det er å håpe at flere stemmer er med i den de neste ukene. Dette er et stort problemfelt som vi unnviker i Norge, for det kan få store konsekvenser, både sikkerhetspolitisk og for arbeidsplasser. Vi vegrer oss for å ta den samtalen.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

Til Espen Ottosen: Medisinen har  vært en viktig premissleverandør for vår forståelse av kjønn.
«Problemet er tanken om at god skriving er en slags «kode» man kan lære seg ved hjelp av noen «nøkler».»