00:00 - 12. januar 2018

Skadelig informasjon om andre i sosiale medier kan slå tilbake på avsenderen, skriver Martin Gedde-Dahl.

Skadelig informasjon om andre kan slå tilbake, skriver Martin Gedde-Dahl.

Mens jeg skriver denne spalten bekymrer twitterfeeden min seg for et varslet karakterdrap. Det handler om metoo-kampanjen, men personen som skal henges ut, er ikke en mektig mann anklaget for trakassering – det er en kvinne som ville varsle om overgrep.

«Shitty media men» var et hemmelig, men åpent regneark på Google drive hvor kvinnelige journalister i New York anonymt laget en database over menn i mediebransjen som hadde behandlet kvinner dårlig, enten det var upassende flørting, maktmisbruk eller voldtekt.

Hvem som helst kunne registrere anklager med navn, tilknyttede medier, type overgrep og eventuelle notater. Dersom flere anklaget samme mann, ble navnet farget rødt. De eneste reglene var å aldri oppgi navn på den som anklaget, å ikke vise det til noen menn og å ikke fjerne beskyldninger eller navnet på anklagede.

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.