00:00 - 26. januar 2018

Når Darwin blir en unnskyldning

Både menn og kvinner er mer enn sine genetiske predisposisjoner.

Som hester så mennesker? Det er dumt at Darwin og evolusjonspsykologien legges til grunn nesten hver gang det er snakk om kjønn og psykologi, for psykologi er ikke et ensartet fagområde der alle er enige om hvordan ting skal forstås, skriver tre psykologistudentene Linda Katrine Tveit, Camilla Helen Heiervang og Helén Ingrid Andreassen.

I årets andre utgave av Morgenbladet skrev Kyrre Wathne, master i evolusjonspsykologi, et innlegg i spalten «Kjønnsliv» om metoo. Som en rekke personer med evolusjonspsykologi som forståelsesramme, beskriver han blant annet forskjellene i hvordan menn og kvinner tolker fysiske seksuelle tilnærminger, og at dette er noe av årsaksforklaringen til situasjoner som kan klassifiseres som metoo. Han tror ikke dynamikken mellom sex, kjønn og makt vil forandre seg i noen bråhast, da dette handler om biologisk predisponert adferd. 

Wathne er ikke alene. I NRK 13. januar uttrykker førsteamanuensis i sosialpsykologi Mons Bendixen og sexolog Bente Træen sin bekymring for at noen kvinner kan sette likhetstegn mellom ubehagelig flørting og seksuell trakassering. Professor i psykologi, Leif Edward Ottesen Kennair har kommet med lignende perspektiver.

Det er synd når flere psykologer og andre med spesialisering i psykologi vektlegger at kvinner nå må forstå mannlig seksualitet bedre, ettersom de ikke forstår forskjellen mellom klønete flørting og seksuell trakassering. Vi reagerer på et slikt fokus, og vil hevde at både menn og kvinner er mer enn sine genetiske predisposisjoner.

Det er noe rart med at nesten hver gang det er snakk om kjønn og psykologi, er det Darwin og evolusjonspsykologien som legges til grunn. Det er dumt, for psykologi er ikke et ensartet fagområde der alle er enige om hvordan ting skal forstås. Hvordan mennesker tenker, handler og samhandler både bør og må forstås i lys av flere ulike teorier. Så vidt oss bekjent er det ikke slik at Darwins teori er den klart foretrukne forklaringsmodellen for hvordan vi mennesker samhandler i 2018. Det hadde vært nyttig om også andre forklaringsmodeller ble trukket frem.

De fleste psykologer vil for eksempel hevde at individet ikke kan forstås isolert fra omverdenen. Hvordan vi oppfører oss mot hverandre er et resultat av kultur, normer og samspill med andre mennesker. Det gir lite mening å si at menn er så styrt av formeringsinstinkter at de må kjempe mot driftene med nebb og klør for ikke å utsette andre for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Vi finner det problematisk at ekspertuttalelser fra et snevert miljø kan skape en svært trang forståelsesramme for hvordan flørting, trakassering og seksuell adferd for øvrig skal forstås. Det er skummelt når mediene på den måten overleverer definisjonsmakt til en liten flik av et stort fagfelt. Vi skulle ønske journalistene som skriver om dette, vil jobbe for å belyse saken fra flere sider, slik at uttalelsene om evolusjonære forskjeller ikke lenger får være definerende for hvordan metoo skal forstås.

Ettersom de fleste menn tross alt ikke trakasserer kvinner seksuelt, skal psykologi-miljøet være forsiktige med å rettferdiggjøre dem som gjør det.

Metoo-komplekset er større enn seksualdrift. I flere saker blir det hevdet at menn har dårligere evne til å tolke nonverbale signaler enn kvinner. Vi bør alle bli dypt provosert på vegne av alle de bra mannfolkene der ute når vi leser dette. Selvfølgelig forstår man negativ respons på en seksuell tilnærming. Dersom man prøver seg på noen, og blir møtt med en som trekker seg vekk, snur seg og ser ned, bør man forstå at den adferden ikke er ønsket. Å være mann diskvalifiserer ikke for en slik likefrem tolkning.

Det er ikke snakk om gråsoner, men om vilje til å anerkjenne andres grenser, og oppføre seg i tråd med vanlig høflighet. Ettersom de fleste menn tross alt ikke trakasserer kvinner seksuelt, skal psykologi-miljøet være forsiktige med å rettferdiggjøre dem som gjør det, ved å peke på hypoteser om evolusjonære forskjeller i seksualitet.

Løsningen ligger ikke i at kvinner må forstå menn bedre, men i at både menn og kvinner må respektere hverandre. Når kvinner verden over forteller sine historier om både seksuell trakassering og overgrep, er det ikke et uttrykk for at kvinner misforstår menn. Det er et uttrykk for at vi omsider snakker om maktbalansen mellom kjønn. Er ikke akkurat dette kjernen av hva metoo handler om? Å anerkjenne at seksuell trakassering er alvorlig, og at kvinner har funnet seg i det altfor lenge. At Darwin ikke lenger er en unnskyldning.

Å drive metoo-bølgen tilbake ved å hevde at metoo ikke har noe å komme med i møte med våre evolusjonære drifter, slik Wathne her hevder, er strengt tatt dårlig folkeopplysning.

Skribentene er studenter på profesjonsstudiet i psykologi, 10. semester (UiO).

 

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse