00:00 - 05. januar 2018

Kulturrevolusjon i faktafabrikken

Jeg er kommet i alvorlig tvil om Statistisk sentralbyrå er i stand til å realisere ideen om den offisielle statistikken, skriver Espen Søbye, som har vært tilknyttet byrået siden 1985.

Informasjonsflyt: Slik ser SSB for seg at statistikkproduksjon og analyse skal foregå i 2022. SSBs tittel er «Visuelt målbilde for Moderniseringsprogrammet i 2022». Illustrasjon: Statistisk sentralbyrå og Bo Meyer
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»