14:23 - 11. desember 2017

Forstå norske naturressurser

Økt matproduksjon i Norge skaper ingen konflikt mellom planteproduksjon og husdyr. 

Bare om lag 10 prosent av den dyrkede jorden er egnet til matkornproduksjon, skriver artikkelforfatteren. Foto: Tore Wuttudal / Samfoto / NTB Scanpix

Tanja Kalchenko beskylder Animalia for å spre myter, men vårt utgangspunkt er at en faktabasert forståelse av norske naturressurser og dyrkingsforhold er grunnlaget for en konstruktiv debatt. Rapporten Økt matproduksjon på norske arealer (Agrianalyse 2014), som Kalchenko henviser til, er en god start. Den totale produksjonen av protein og energi kan økes med 16 prosent hvis man både dyrker mer korn og proteinvekster, og tar i bruk dyrket mark som i dag er ute av produksjon, konkluderer rapporten.

Det illustrerer flere viktige poeng. Potensialet for økt dyrking av matkorn, erter og bønner er dessverre ikke så stort som Kalchenko hevder. Det meste av denne omleggingen har allerede skjedd som følge av landbrukspolitikken etter andre verdenskrig. De arealene som er ute av bruk, er stort sett bare egnet for grasproduksjon, viser rapporten. Det forutsetter derfor økt husdyrproduksjon.

Potensialet for økt dyrking av matkorn, erter og bønner er dessverre ikke så stort.

Rapporten gir en detaljert gjennomgang av ressursgrunnlaget der hele landet er delt inn i soner både ut fra klima, jordsmonn og landbrukspolitiske virkemidler. Bevisst eller ubevisst velger Kalchenko å forveksle disse soneinndelingene. Hun kommer frem til at om lag 30 prosent av den dyrkede jorden er egnet til matkornproduksjon. Det står ikke i rapporten og er ikke riktig. Dessverre er bare cirka 10 prosent av den dyrkede jorden egnet til matkornproduksjon, og det er i hovedsak de samme arealene som kan brukes til erter og bønner.

Vi har lagt bak oss en våt høst der svært mye av kornet som var planlagt til matkorn, fikk en for dårlig kvalitet til å kunne brukes til mat i en normalsituasjon. På grunn av endret vær og klima vil dette skje oftere både her i landet og globalt. Mener Kalchenkos at dette kornet bør kastes i en situasjon der alle ellers arbeider for redusert matsvinn? Eller er det bedre for miljø og matsikkerhet å ha et allsidig landbruk med husdyr som kan utnytte denne ressursen?

I dag brukes ikke mer enn 2 prosent av arealet til produksjon av poteter, grove grønnsaker, frukt og bær, som ikke har de samme kravene til klima som matkorn. Dette dyrkes i noen grad på arealer som ellers ville vært brukt til gras. Forenklet sagt vil en dobling altså kreve 4 prosent av den dyrkede jorden. Det er med andre ord ingen stor konflikt mellom dette og produksjonen av fôr til husdyr.

Det er kjernen i vårt budskap: Økt matproduksjon i Norge skaper ingen konflikt mellom planteproduksjon og husdyr – det er en nødvendighet.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse