Annonse

Annonse

10:00 - 05. desember 2017

Ulikheten må ikke overses

Psykologer i lavterskeltilbud er et dårlig valg for sosial utjevning. 

Debatten om hvorvidt psykologer bidrar til økt ulikhet stopper ikke fordi Heidi Tessand snakker varmt om Psykologforeningens og psykologers innsats, uten å adressere mine argumenter. Jeg har aldri påstått at «psykologer først om fremst hjelper folk med god råd», slik Tessand gir inntrykk av. 

Den store andelen psykologer som er ansatt i spesialisthelsetjenesten, kombinert med sykdomsbyrden hos de med lav sosioøkonomisk status, forteller oss at psykologer først og fremst hjelper folk med dårlig råd. Problemet er at hjelpen kommer tidligere – og med bedre effekt – til de med god råd. Å motta hjelp gir ingen garantier for symptomlindring, og hjelpen er mer effektiv hvis den gis tidligere i sykdomsforløpet. Medlemstallene til Psykologforeningen, som Tessand trekker frem, er ikke relevante i denne sammenhengen. 

I lavterskeltjenester som gir tidlig hjelp, er personer med høy sosioøkonomisk status overrepresentert. Det fører ikke til sosial utjevning, og det bør ikke overses.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. For mer godt lesestoff: Bli abonnent

Annonse

Mer fra Ideer

Selv om læreplanen «gjør sitt» på det formelle nivået, må det spørres i hvilken grad det ligger til rette for iverksetting ute i virkeligheten.
«Mener egentlig Jakobsen at folk uten høyere utdanning ikke er skikket til å delta i demokratiet?»