Annonse

Annonse

10:00 - 05. desember 2017

Ulikheten må ikke overses

Psykologer i lavterskeltilbud er et dårlig valg for sosial utjevning. 

Debatten om hvorvidt psykologer bidrar til økt ulikhet stopper ikke fordi Heidi Tessand snakker varmt om Psykologforeningens og psykologers innsats, uten å adressere mine argumenter. Jeg har aldri påstått at «psykologer først om fremst hjelper folk med god råd», slik Tessand gir inntrykk av. 

Den store andelen psykologer som er ansatt i spesialisthelsetjenesten, kombinert med sykdomsbyrden hos de med lav sosioøkonomisk status, forteller oss at psykologer først og fremst hjelper folk med dårlig råd. Problemet er at hjelpen kommer tidligere – og med bedre effekt – til de med god råd. Å motta hjelp gir ingen garantier for symptomlindring, og hjelpen er mer effektiv hvis den gis tidligere i sykdomsforløpet. Medlemstallene til Psykologforeningen, som Tessand trekker frem, er ikke relevante i denne sammenhengen. 

I lavterskeltjenester som gir tidlig hjelp, er personer med høy sosioøkonomisk status overrepresentert. Det fører ikke til sosial utjevning, og det bør ikke overses.

Annonse