00:00 - 24. november 2017

Har FHF også en annen side?

I Morgenbladets sak om Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) 9. november påpekes det at FHF ikke konkurranseutsetter alle prosjektene, som det er legitimt å kritisere. Resten av saken gir inntrykk av at FHF opptrer uredelig.

I denne typen kritisk journalistikk er det viktig at også leseren er kritisk og tenker på hva som ikke står i artikkelen. For mens forskerens oppgave er å få frem flere sider ved en problemstilling, kan journalister i søken etter en spisset artikkel tydeligvis utelate relevante sider av saken.

Konsulent Jan Arve Gjøvik utførte i 2010 et oppdrag for Sjømat Norge og et for FHF. At FHF samme år bevilget penger til Norsk institutt for naturforskning (Nina) for å gjennomgå Gjøviks rapporter, nevnes ikke i saken. Nina konkluderte: «Man konkluderer med at nedgangen i villaksbestandene på Vestlandet med stor sannsynlighet er knyttet til lakseoppdrett og spesielt til negative bestandseffekter av rømt oppdrettslaks og/eller lakselus» (FHFs nettsider).

Noen vil sikkert hevde at jeg er «kjøpt og betalt».

Det er stikk motsatt av hva Morgenbladet hevder i ingressen: «Negative resultater blir forsøkt skjult». Artikkelen gir også inntrykk av at kritiske forskere risikerer å miste FHF-prosjekter. Det ser ikke ut til å stemme i Ninas tilfelle: De har i ettertid deltatt i nær 15 FHF-prosjekter.

I saken påpekes det at FHFs Kjell Maroni foreslo overfor Norsk Regnesentral å involvere Gjøvik i et FHF-prosjekt. Det som ikke nevnes, er at vi i prosjektgruppen sto fritt til å bestemme selv, at vi ikke fulgte Maronis forslag, og at vi ikke ble straffet for det i ettertid.

Siden jeg nå er med på tre FHF-finansierte prosjekter, vil noen sikkert hevde at jeg er «kjøpt og betalt». I så fall vil det være første gang i løpet av mine 33 år som forsker.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Vi trenger en statusheving av forfatterrollen i norsk akademia.»