Annonse
14:22 - 15. november 2017

Den nye antihumanismen

Det er gode grunnar til å frykte det biologiske menneskesynet. 

Sjimpanser er ikkje i stand til å planlegge like godt som mennesket, skriver artikkelforfatteren. Foto: H. Allen / Topical Press Agency / Getty Images
Annonse

Jan Grue er i Morgenbladet både fascinert av og skeptisk til det siste tilskotet til vårt postvesen: posthumanismen. Han lèt likevel til å vere sikker på at denne retninga med støtte i naturvitskapleg gransking har vist at det blir stadig mindre haldbart å hevde at «mennesket har egenskaper som ingen andre dyr kommer i nærheten av.»

Grues utgangspunkt er etter alt å døme biologien, og det er sikkert rett at dei mest intelligente dyr i større grad kan uttrykke kjensler enn det som har vore vanleg å tru. Men Grue overser dei eigenskapane som andre pattedyr ikkje er i nærleiken av. Det menneskelege arbeidet skil seg kvalitativt frå arbeidet til andre dyr på to måtar: For det første kan eit menneske bygge til dømes ei hytte i hovudet før det reelt blir bygd eit år seinare. Ei slik medviten planlegging er sjølv ikkje den mest geniale sjimpanse i stand til. For det andre er det menneskelege arbeidet basert på bruk av meir eller mindre  avanserte reiskapar, verktøy og maskinar.

Posthumanistane ser også ut til å oversjå at mennesket er åleine om å ha organisert arbeidet i historisk ulike produksjonsmåtar og skapt ulike samfunnsformer som slaveri, føydalisme og kapitalisme, og at mennesket opp gjennom si historie har prøvd å gi orden på og meining til tilværet ved å skape mytologiar og religionar. 

I dag, som i 20- og 30-åra, framelskar den moderne høgreradikalismen eit menneskebilete der den kritisk-rasjonelle evna er så godt som eliminert, slik som i vitalismen. Det er derfor god grunn til å vere på vakt.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

«Forfatterforeningen har beklaget den formen æresrettens arbeid tok.»
«En æresdom kan, i motsetning til en landssvikdom, ikke sones.»
«Det er ikke treffende å karakterisere forslaget som masseovervåkning av egne innbyggere.»
«Det er både trist og provoserende at Kyrre Wathne tillater seg å si noe så historieløst og reduserende.»
«Roar Hagen unnlater konsekvent å forholde seg til hva forskningen på klasse egentlig går ut på.»