Annonse
00:00 - 06. oktober 2017

Kjetil Jakobsen: Hva er en nasjon?

En tollunion er ikke et fedreland, skriver Kjetil Jakobsen.

Annonse

Nasjonalismens spøkelse går igjen over Europa. I Tyskland fikk AfD plass i Bundestag, britene diskuterer sin brexit, mens deltstatsregjeringen i Barcelona vil bryte med Madrid. Debatten om norske verdier, niqab og integrasjon raser.

Det finnes to hovedtradisjoner for å forstå hva nasjoner og nasjonalisme er. Den tyske tradisjonen fra J.G. Herder tenker seg at nasjoner har sitt grunnlag i etniske forskjeller, det være seg kultur, språk eller religion. Den motsatte, republikanske tradisjonen fikk sitt klassiske uttrykk i foredraget «Hva er en nasjon?», som Ernest Renan holdt ved Sorbonne-universitetet i 1882. Den franske historikeren avviser rase, religion, kultur, og språk som forklaringer. Store og vitale nasjonalstater som England, Frankrike og Tyskland er etniske og religiøse konglomerater, og menneskene som bor der har skiftet språk flere ganger.

Annonse

«Hva mener Gunnar Aakvaag med sannhet?»