00:00 - 22. september 2017

Vi skal stoppe de kriminelle

Elin Ørjasæter hevder regjeringen lukker øynene i møte med alvorlig arbeidslivskriminalitet, i Morgenbladet 15. september. Det stemmer ikke. Tvert om: Kampen mot de useriøse aktørene i arbeidslivet prioriteres høyt av Høyre og Frp.

Derfor har vi, som første regjering, lansert en egen strategi mot arbeidslivskriminalitet, med 25 konkrete tiltak. Den blåblå regjeringen bruker mer penger på bekjempelse av kriminalitet i arbeidslivet sammenlignet med det Arbeiderpartiet og de rødgrønne partiene gjorde. Vi har skjerpet straffenivået og doblet antall kontroller, og vi stenger flere useriøse virksomheter enn før.

Sentralt i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet er tettere samarbeid mellom etatene. Med denne regjeringen har Norge fått syv samlokaliserte sentre mot arbeidslivskriminalitet. Senest i mai åpnet vi nye sentre i Bodø og Tønsberg. Tall viser at vår strategi virker: Tettere samarbeid mellom etatene politiet, Skatteetaten, Nav og Arbeidstilsynet – samt flere uanmeldte tilsyn – fører frem. På landsbasis ble det i fjor gjort felles kontroller i 3200 virksomheter, som er over dobbelt så mange som året før.

Mange kjeltringer settes ut av spill, og jeg kan love at de kriminelle skal sove dårlig om natten i tiden som kommer. Regjeringen trapper nemlig ytterligere opp kampen mot de kriminelle. Det betyr stans av virksomheter, mer bruk av bøter ved mangel på ID-kort og strenge straffer. For å gjøre det lettere for etatene å dele opplysninger med hverandre, vil regjeringen foreslå å lempe på taushetsplikten. Personvernet skal respekteres, men vi skal bruke handlingsrommet til fulle.

Arbeidstilsynet har gjort bilaterale avtaler med Bulgaria, Polen, Litauen og Romania.

Kriminelle aktører i arbeidslivet bryr seg ikke om landegrenser. Fra regjeringens side er derfor økt internasjonalt samarbeid viktig. Arbeidstilsynet har gjort bilaterale avtaler med Bulgaria, Polen, Litauen og Romania. Litauen signerte avtale i mai, og Polen og Romania kommer etter. De internasjonale avtalene dreier seg om informasjonsutveksling, deling av beste praksis og årlige felles prosjekter og tilsyn. Som et resultat av den siste avtalen besøker norske inspektører i disse dager Bulgaria for å gjennomføre felles tilsyn. Bulgarske inspektører kommer til Norge senere på høsten.

Vi kan alle bidra i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Alle som er oppdragsgivere – også privatpersoner – har et ansvar for å kontrollere hvem de kjøper produkter og tjenester av. Regjeringen vil gjøre det lettere for forbrukerne å forsikre seg om at leverandørene de velger, er seriøse. I løpet av dette året lanserer for eksempel Forbrukerrådet en egen markedsportal for håndverkertjenester, der oppdragsgivere kan gå inn og sjekke at leverandørene har sitt på det tørre. Arbeidstilsynet kommer også med en ny interaktiv nettside, som betyr at du som forbruker kan kontrollere at renholdfirmaet du bruker i hjemmet ditt, driver i tråd med regelverket.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse