Annonse
09:58 - 07. september 2017

Humanistene er ikke velfødde katter

Annonse

HUMANIORA. «Er norske humanister velfødde katter som heller vil ligge i solveggen enn å prøve å fange mus?», spør Toril Moi i siste nummer av Morgenbladet. Fra vårt utkikkspunkt ved Det humanistiske fakultet, UiO, må vi her svare nei. Våre ansatte gjør en innsats langt ut over hva man kan forlange av dem.

Foranledningen for Mois spørsmål er Forskningsrådets ferske evaluering av humaniora i Norge. Ett av funnene på landsbasis var at 26 prosent av de ansatte i humaniora nasjonalt ikke hadde tellende publisering i perioden 2011-2015. Etter at evalueringen kom har vi sett nærmere på hvordan dette ser ut blant faste vitenskapelige ansatte med forskningstid (førsteamanuenser og professorer) ved fakultetet. Vi ser som ventet at den store majoriteten i denne gruppen publiserer i prestisjefylte publikasjoner, bare 3 prosent hadde ikke registrert tellende publisering.

Moi stiller videre spørsmål ved verdien av flere av de områdene som evalueringen har sett på, deriblant dokumentasjon av «impact» eller samfunnsbidrag. Vår erfaring med dette er entydig positivt. Det kom inn gledelig mange inspirerende eksempler på hvilken virkning våre forskere faktisk har på verden utenfor universitetet.

Våre ansatte gjør en innsats langt ut over hva man kan forlange av dem.

Moi er usikker på forskergruppenes verdi innen humaniora, men vår erfaring er at mange av våre ansatte har glede av muligheten til å inngå i et forskningsfelleskap, for å kunne diskutere sine ideer med kolleger og få jevnlige tilbakemeldinger i skriveprosessen.

Moi er videre kritisk til at European Research Council (ERC) fremstilles som en «gullstandard», og er bekymret for at ERCs føringer konsekvent marginaliserer humaniora. Vår opplevelse er at den beste muligheten for å finansiere humanistisk forskning er gjennom EU-systemet. ERC tildeler sine stipend ikke på bakgrunn av tematiske utlysninger, men ene og alene på bakgrunn fagfellevurdert kvalitet i forskningen.

Det er selvsagt også mange andre viktige arenaer der humanister må bidra: forskningsmonografien, undervisning, formidling eller oppdragsforskning er noen av disse. Vi mener ikke at alle våre forskere skal søke midler fra ERC, inngå i forskningsgrupper eller dokumentere samfunnsbidrag, men vi mener at også dette kan være verdifulle arenaer for humanistiske forskere.

Ellen Rees er forskningsdekan og Thorbjørn Nordbø er assisterende fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse