Annonse
00:00 - 15. september 2017

Et universitet for fremtiden

Det er ingen motsetning mellom å bli universitet og å bevare vår egenart.

HiOA: Høgskolen i Oslo og Akershus’ kjernevirksomhet er å levere kunnskap, både i form av høyt kvalifiserte kandidater til viktige yrkesgrupper i velferdssamfunnet, skriver rektor Curt Rice. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Annonse

Strukturreform

  • Vinteren søkte Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Høskolen i Sørøst-Norge (HSN) akkreditering som universitet.
  • I 2015 igangsatte regjeringen strukturreform som har ført til at antallet universiteter og statlige høyskoler er redusert fra 36 til 21.
  • Fredrik W. Thue ved senter for profesjonsstudier, HiOA, reiste i Morgenbladet i forrige uke flere dilemmaer med søknadene.

I et innlegg i Morgenbladet 8. september skriver professor Fredrik W. Thue ved Senter for profesjonsstudier, HiOA, at høgskolens søknad om å bli akkreditert som universitet «taler med kløvet tunge». Vi skal oppfylle et sett objektive krav satt av Nokut, samtidig som vi skal vi bygge en felles forståelse av hva slags universitet vi skal være. Thue mener at vi med søknaden både streber etter å bli som de «gamle» universitetene, og å skille oss fra dem.

Jeg opplever at arbeidet med universitetssøknaden både har styrket kvaliteten på kjernevirksomheten ved HiOA, og økt vår felles bevissthet om profilen og rollen det nye universitetet skal ha. Vi bygger et universitet for fremtiden, for å kunne møte samfunnets behov for forskningsbasert kunnskap og høyt kvalifiserte yrkesutøvere.

Behovet for forskning og lengre utdanningsløp innenfor profesjonsutdanningene økte lenge før HiOA startet arbeidet med universitetsakkreditering, og de siste årene har vi hatt betydelig større forskningsaktivitet. Denne utviklingen har skjedd i bredden av fagmiljøene våre.  

For at vi skal utdanne gode og relevante yrkesutøvere, må vi utvikle utdanningene våre kontinuerlig. Det skjer gjennom tett samarbeid med praksisfeltet, og ved å forske på samfunnets behov. Forskning handler om å skaffe seg bedre kunnskap som gir grunnlag for å handle hensiktsmessig.

HiOAs kjernevirksomhet er å levere kunnskap, både i form av høyt kvalifiserte kandidater til viktige yrkesgrupper i velferdssamfunnet, og stadig oppdatert viten om hvordan fagområdene våre og verden rundt oss utvikler seg. Dette gjør vi til gode for hele samfunnet, inkludert studentene våre.   

Fremtidens universiteter utfordrer det historiske synet på hva slike institusjoner skal være og gjøre.

Det er ikke nedfelt i lov at høgskoler skal være gode på utdanning, og universiteter på forskning. Vi må ikke velge om vi skal være gode på det ene eller andre. Utdanning og forskning henger uløselig sammen. Det er først og fremst fagprofilene som vil skille universitetene fra hverandre fremover.

I en periode hvor mange høgskoler har oppnådd universitetsstatus gjennom fusjoner, har HiOA siden 2011 jobbet systematisk med å utvikle kvaliteten i alle ledd av virksomheten vår. Dette har vi blant annet gjort ved å satse på forskningsbasert utdanning, internasjonalt samarbeid, og rekruttering av sterke ansatte og studenter. En bieffekt av dette arbeidet er at vi oppfyller kravene til å være universitet, og ønsker oss nå også det rettmessige navnet.

For å bli akkreditert som universitet, må vi imidlertid forholde oss til en regelstyrt prosess, og svare ut alle formelle krav og dokumentasjon som dette innebærer.  

Selv om det formelle skillet mellom høgskoler og universiteter i dag er visket ut, har Thue et poeng når han snakker om behovet å klargjøre universitetenes rolle i fremtidens samfunn. Problemet er at han kun krever denne typen refleksjoner av de kommende universitetene. Jeg mener dette er en øvelse alle universiteter må gjøre i dag. I en verden der vi ser komplekse og globale utfordringer innenfor klima, helse, migrasjon og konflikt, er vi helt avhengige av institusjoner som utvikler relevant kunnskap, er innovative, og setter nye ideer ut i livet.  

Internasjonalt er universitetslandskapet i kraftig endring. Fremtidens universiteter utfordrer det historiske synet på hva slike institusjoner skal være og gjøre. Behovet for å redefinere hva ansvaret og oppgavene til et universitet er, gjelder ikke bare oss som nå søker akkreditering som universitet.  

Den akademiske kulturen ved HiOA har et solid fundament i anvendt, profesjonsrettet og praksisnær forskning. Det nye universitetet vil bygge videre på disse tradisjonene når vi utvikler kunnskap samfunnet og yrkesutøverne trenger. Vi skal være et mangfoldig, urbant og arbeidslivsrettet universitet med klart tyngdepunkt i profesjonsutdanninger.  

Det er ingen motsetning mellom å bli universitet og å bevare vår egenart. Nettopp det at vi står med føttene trygt plantet både i akademia, samfunns- og arbeidslivet, gjør oss rustet til å være et universitet for fremtiden.

Curt Rice er rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

 
Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

«Det er kvalifisert galt å påstå at Forfatterforeningen ikke kan omgjøre dommene.»
«Poenget var ikke at André Bjerke var frifunnet, men at han slapp ytterligere straff.»
«Kompaniet hevder de har «nye funn» – men i realiteten driver de med systematiske forglemmelser.»