Annonse
00:00 - 01. september 2017

Er norske humanister velfødde katter?

Forskningsrådets evaluering gir generelt inntrykk av at norske humanister er som katter som heller vil ligge i solveggen enn å fange mus, skriver Toril Moi.

Annonse

På oppdrag fra Norges forskningsråd har 54 europeiske humanister under ledelse av den britiske kunsthistorikeren Shearer West evaluert norsk humaniora. Resultatene ble lansert med brask og bram den 23. juni.

Det er ikke lett å skrive kortfattet om denne mangslungne teksten, som består av en hovedrapport og ni delrapporter på til sammen 646 sider. Omfanget forbløffer meg likevel ikke. Humanistiske fag er så innbyrdes forskjellige at anbefalinger og observasjoner som er nyttige for ett fag, ofte er helt irrelevante for et annet. Rapporten er lang, repetitiv, og holdt i den vanlige vage og diffuse byråkratiske stilen. Som lesestoff betraktet er den desperat uinspirerende. Likevel tvang jeg meg til å lese den grundig, for den kommer til å få konsekvenser for norsk forskningspolitikk.

Annonse

«Hva mener Gunnar Aakvaag med sannhet?»