00:00 - 11. august 2017

Fremtidens historieskriver

Bare sjelden har en ung historiker fått så mye ros i internasjonale medier. Yuval Harari profeterer over en lav sko og uten hemninger, men påstår samtidig uttrykkelig at han ikke gjør det, skriver Trond Berg Eriksen. ​

Intellektuell stjerne: Tidligere president Barack Obama og Microsoft-gründer Bill Gates er blandt mange som har rost Yuval Harari for bøkene Sapiens og Homo Deus. Bildet er fra Hararis besøk i Beijing i juli. Foto: Li Sanxian / Getty Images

Mange har forsøkt å lage en bok som skulle omfatte hele verdenshistorien og dens mulige mening. Det dreier seg faktisk om en sjanger, like tvilsom som uutryddelig. Typisk for sjangeren er det medtenkte, ideologiske budskapet som bruker hele verdenshistorien som bevis på eksistensen av uavviselige krefter. Den som fremstiller noe som naturnødvendig, plasserer det utenfor alle normative krav. Det krever ingen ytterlige begrunnelser. Forfattere som behersker orkesteret og sjangeren, kan dirigere mangfoldet av stemmer og bevegelser frem til en sammenhengende, enhetlig fortelling. Historikeren Yuval Noah Harari er en av de dristigste og mest ærgjerrige i dette forfatterlauget. Han er også en av dem som er best oppdatert på utviklingsbiologi, sosialantropologi, økonomisk og politisk historie, teknologi- og vitenskapshistorie, selv om han ikke bidrar til grunnforskningen på samme måte som André Leroi-Gourhan gjorde det med Le geste et la parole (1964), som forteller historien som en prosess styrt av skiftende kommunikasjonsformer, en beslektet bok som preget en hel generasjon. Til gjengjeld skriver Harari medrivende og forståelig.

 

Bare sjelden får unge forfattere (han tilhører årgang 1976) så mye kvalifisert ros i internasjonale medier som Harari har fått for sin fremstilling av menneskedyrets utvikling i de to bøkene Sapiens. En kort historie om menneskeheten (2011, på norsk 2016) og Homo Deus. En kort historie om i morgen (2015, på norsk 2017). Til sammen leverer de to bøkene en delvis troverdig og i alle fall spennende fortelling om utviklingslinjer i vår egen art fra den tid da menneskene drev med apestreker på Afrikas savanner til de vant ubestridt verdensherredømme og nå må forberede seg på sin egen, selvskapte undergang. Menneskeartens erobringer er blitt en brutal suksesshistorie som i sin konsekvens betyr en trussel mot alt liv på jorden. Paradoksalt nok er det nettopp drømmen om evig liv som vil gjøre slutt på det hele, ifølge forfatteren.

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.