00:00 - 11. august 2017

Lasse Midttun: Norsk verdiforvirring

Verdiene skal frem, skriver Lasse Midttun.

Det er fristende å si at det er noe som alltid skal frem i norsk offentlighet: Før var det posten – og nå er det verdiene.

Dette er ikke så merkelig. Verdispørsmålene er kommet i spill på en helt annen måte enn i industrisamfunnets storhetstid for to generasjoner siden, da Høyre sto for konservative verdier, KrF for kristne, Venstre for liberale, Senterpartiet for rurale og agrare, Arbeiderpartiet for sosialistiske og … ja, så var det ikke flere partier.

Siden har det skjedd mye: De verdibærerne, -påvirkerne og -debattantene vi ser på som helt selvfølgelige, er ikke gamle. Homofile og lesbiske ble organisert i 1948, Human-etikerne i 1956, naturvernet startet i sin nåværende politiske form i 1962, den radikale feminismen fikk Kvinnefronten i 1972. Og så videre.

Annonse

NFFOs forvaltning av Det faglitterære fond er det mest sentrale virkemiddelet som sikrer at akademiske fagbøker finnes på norsk.
«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»