Annonse
00:00 - 04. august 2017

Kjetil Jakobsen om universitetet som skole

Det største sløseriet er eksamensuvesenet, skriver Kjetil Jakobsen.

Annonse

«Sorry lærer, kommer ikke på skolen i dag». Slike meldinger tikker jevnlig inn til oss som arbeider ved universitetene. Å kalle universitetet for skole er en hån mot universitetsideen, slik den ble formulert av Wilhelm von Humboldt. Men kanskje har studentene rett, kanskje fortjener ikke universitetene sitt navn lenger? Det «kvalitetsreformerte» norske universitetet er blitt en skole der studentene pugger til små deleksamener uten mulighet til egeninnsats, fordypning og tverrfaglig utsyn.

I «Tankeskrift om den indre og ytre organisasjon til Berlins høyere vitenskapelige institusjoner (1809)» gjorde Humboldt rede for forskjellen på en skole og et universitet. Skolen formidler kunnskap som det hersker enighet om, vitenskapen arbeider med problemer som ikke er avklart. Følgelig, skriver Humboldt, må forholdet mellom lærer og elev være et helt annet ved universitetet. Læreren kan ikke formidle gitt kunnskap, men må ta det unge mennesket med inn i forskningsarbeidet.

Annonse