00:00 - 18. august 2017

Ingen motsetning

Det er mange kvalifikasjoner som kjennetegner en god lærer – for eksempel evnen til å formidle, lede klassen og å bygge relasjoner mellom lærer og elev. Men solid fagkunnskap må alltid ligge i bunn. Og da mener jeg ikke bare at læreren kan faget som fag, jeg mener også det som kalles fagdidaktisk kompetanse, at ­læreren kan fagets egen pedagogikk.

En kartlegging SSB gjorde av læreres kompetanse i 2014, viste at nesten 20 prosent av matematikklærerne i grunnskolen ikke har noen utdanning i matematikk etter videregående, altså 0 studiepoeng. I norsk hadde 15 prosent av lærerne ingen studiepoeng, i engelsk var andelen over 40 prosent. Vi ser det samme i flere fag. For eksempel i musikk og kroppsøving, der andelen lærere uten studiepoeng også var rundt 40 prosent.

Regjeringen vil rett og slett at elevene skal møte en lærer som har både peda­gogisk og faglig fordypning, så langt det er mulig.

I Morgenbladet 11. august skriver norsklærer Roar Ulvestad at vår politikk ikke tar inn over seg bredden i de utfordringene som skolen møter. Jeg er helt enig med Ulvestad i at en god skole består av et «… allsidig [lærer]fellesskap som yter til det beste for sine elever.» Det er åpenbart. Gode lærere ser elevene som hele mennesker, de bygger gode relasjoner til elevene sine, og klarer fange opp dem som ikke har gode nok skole­hverdager, det være seg faglig eller sosialt. Det er en forutsetning for at elevene lærer det de skal.

Men til forskjell fra Ulvestad mener jeg at det ikke er en motsetning mellom denne siden ved lærerrollen og ønsket om at elever møter lærere som selv har hatt utdanning i fagene de skal lære bort.

Innføringen av kompetansekrav for lærere hviler på en enkel tanke: Regjeringen vil rett og slett at elevene skal møte en lærer som har både pedagogisk og faglig fordypning, så langt det er mulig. Vi har gitt skoleeierne hele 10 år på seg til å oppfylle kravene om faglig fordypning i norsk, matematikk og engelsk. Det er ingen lærere som har jobbet i skolen frem til nå, som ikke lenger er «kvalifisert» som lærere, som Ulvestad gir uttrykk for. Ingen mister jobben.

Vi er ikke i mål med kompetanseløftet i norsk skole. Om lag 30 000 norske lærere mangler fordypning i fagene de underviser i, og derfor skal vil fortsette satsingen på videreutdanning.

Det er en investering i gode lærere og en enda bedre skole.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»