Annonse

Annonse

00:00 - 04. august 2017

Barnet og bærekraften

Skal vi først snakke om utdanning for bærekraftig utvikling, må det være på naturens premisser og ikke på menneskets. I norske skoler og barnehager legges det ofte opp til at barn skal bli glade i å være ute, og slik lære å ta vare på kloden. Det er ikke nok.

Brundtland-kommisjonen definerer begrepet bærekraft som «en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov». Denne definisjonen er problematisk, fordi premisset for tenkningen er antroposentrisk, det vil si at menneskers behov er overordnet resten av naturens.

Forståelsen av bærekraft bør heller ta utgangpunkt i naturens gjensidige avhengighet, det som kalles et økosentrisk perspektiv. Her settes økosystemene i sentrum – ikke mennesket. Det innebærer å tenke helhetlig, slik at alt liv får like stor verdi. Det finnes gode grunner til å hevde at en økosentrisk innfallsvinkel er nødvendig for å møte miljøutfordringene våre. Da er synet på naturen som formidles til barn og unge en svært viktig faktor.

HER !

Annonse