Annonse

Annonse

00:00 - 11. august 2017

Afrika i august

Oslo Afro Arts Festival er en årlig festival, som denne sommeren skjer fra 23. til 27. august. I år kan du lære mer om afrikaneres historie i Norge — for hvem visste at det har vært afrikanere her i nord, siden slutten av 1500-tallet? Forfatter Yacoub Cisse holder foredrag om hundreår med afrikansk tilstedeværelse i Norge: i dansketiden som tjenere for eliten, senere som soldater under Napoleonskrigene, som sjømenn, studenter, sirkusfolk og politiske flyktninger. Fesitivalen skjer i området Grønland- Tøyen i Oslo. Konserter, klubbkonsepter, workshops og salg av afrikanske klær, mat og kunst står på programmet.

Annonse

Mer fra Ideer

«Det dreier seg om at vi trenger kompetanse ved norske læresteder som forutsetter språkferdigheter.»
«En anmelder som ikke hadde reagert på det, ville ikke ha gjort jobben sin.»