00:00 - 14. juli 2017

Starmus: En suksess – med forbedringspotensial

Starmus ble faktisk en stor suksess, selv om fagprofilen var skjev.

Godt forsøk: Fra NTNUs side arbeidet vi ­aktivt for å få større faglig bredde i hovedprogrammet og spesielt med å få frem navn på internasjonalt profilerte kvinnelige forskere innenfor humaniora og samfunnsfag. Vi lyktes ikke, skriver Prorektor for forskning ved NTNU, Kari Melby. Foto: Christian Belgaux

STARMUS-FESTIVALEN Fredag 7. juli kom to av våre stipendiater, Emil Øversveen og Eli Smeplass, med kritikk av Starmusfestivalen i Morgenbladets spalter. Starmus er en vitenskapsfestival som NTNU bidro til å arrangere tidligere i sommer.

En del av stipendiatenes kritikk er både viktig og på sin plass. Samtidig mener jeg at den fokuserer vel mye på negative sider.

Starmus ble faktisk en stor suksess. Verdensledende forskere og pionerer bidro med foredrag om alt fra romfart til økonomi, marinbiologi og IT-sikkerhet, med fokus på vitenskapens rolle i det 21. århundret. Foredragsholdere stilte viktige spørsmål om menneskehetens framtid, klimaendringer og hvordan samfunnet kan takle fattigdom. Det var tankevekkende og stimulerende.

Dette ble ikke bare en festival for alle dem som hadde kjøpt festivalpass, men også en folkefest med aktiviteter for store og små i hele byen. Ett tusen barn deltok ved en fem dager lang science camp, hvor de fikk møte vitenskapsfolk både fra Starmus-festivalen og fra NTNU.

I tillegg var det et omfattende kulturelt program som omfattet alt fra klimakunst til hands-on-erfaring med VR-briller, vitenshow og gratis konserter hver dag.

Det blir feil å si at det ikke kom noe godt ut av Starmusfestivalen. Men selvsagt finnes det et forbedringspotensial.

Men jeg er enig i at fagprofilen ble skjev. Fra NTNUs side arbeidet vi ­aktivt for å få større faglig bredde i hovedprogrammet og spesielt med å få frem navn på internasjonalt profilerte kvinnelige forskere innenfor humaniora og samfunnsfag. Vi lyktes ikke.

Festivalen inviterte til debatt om vitenskapens rolle i samfunnet – med deltakere primært fra naturvitenskapen. Det er kritikk­verdig.

Dette skyldes i stor grad at NTNU rett nok sto som arrangør, men med begrenset innflytelse over hovedprogrammet, som blir bestemt av styret i Starmus. Festivalen har sitt utspring i astronomi og utforskingen av universet, noe som selvsagt fortsatt preger festivalen. Vi bidro likevel til et bredere hovedprogram, blant annet ved å få innspill fra ulike fagmiljøer ved NTNU til mulige deltakere ved festivalen. Enkelte fagmiljøer utnyttet også muligheten til selv å bli en del av sideprogrammet, blant annet vårt tematiske satsingsområde Havrom og Vitenskapsmuseet.

Det lokale programmet er vi stolte av, og det vil forbause meg om ikke noen av de mange barna som tok del i de mange aktivitetene, ble inspirert til en dag selv å gi sitt bidrag til forskning. Deltakelsen fra unge mennesker var større enn vi antok på forhånd.

Trondheim og NTNU ble også satt på vitenskapskartet internasjonalt gjennom store og kjente mediehus som Discovery, BBC, The Times of London, Huffington Post, India Today, Wired UK, Yahoo News Japan og Forbes Magazine. I tillegg var det artikler og sendinger i norske medier, særlig på NRK, som fremdeles har foredrag fra Starmus tilgjengelig på nett utover neste år.

Festivalen ble i tillegg benyttet som anledning for andre viktige arrangementer. Vi hadde besøk av kommisjonær Carlos Moedas, leder for EUs satsning på forskning og innovasjon. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var til stede. Vi hadde et vellykket møte om videreutvikling av samarbeidet med Kina, der ministeren og ledelsen fra de øvrige norske universitetene, samt Forskningsrådet, deltok. Vi arrangerte dessuten et åpent og svært godt besøkt symposium om hvordan vi kan utvikle eksellent forskning, med utgangspunkt i deltakerne på NTNUs Stjerneprogram og deres internasjonale mentorer.

Derfor blir det feil å si at det ikke kom noe godt ut av Starmusfestivalen. Men selvsagt finnes det et forbedringspotensial. Og kritikken tar vi med oss videre. 

Foreløpig ønsker vi ikke å konkludere med om vi ønsker å arrangere festivalen igjen. Dette er noe vi skal avgjøre over sommeren. Først skal vi evaluere hva som var bra og hva som kunne ha vært enda bedre. Derfor ønsker vi alle konstruktive innspill velkommen.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»