Annonse

Annonse

00:00 - 14. juli 2017

Starmus: En suksess – med forbedringspotensial

Starmus ble faktisk en stor suksess, selv om fagprofilen var skjev.

Godt forsøk: Fra NTNUs side arbeidet vi ­aktivt for å få større faglig bredde i hovedprogrammet og spesielt med å få frem navn på internasjonalt profilerte kvinnelige forskere innenfor humaniora og samfunnsfag. Vi lyktes ikke, skriver Prorektor for forskning ved NTNU, Kari Melby. Foto: Christian Belgaux

STARMUS-FESTIVALEN Fredag 7. juli kom to av våre stipendiater, Emil Øversveen og Eli Smeplass, med kritikk av Starmusfestivalen i Morgenbladets spalter. Starmus er en vitenskapsfestival som NTNU bidro til å arrangere tidligere i sommer.

En del av stipendiatenes kritikk er både viktig og på sin plass. Samtidig mener jeg at den fokuserer vel mye på negative sider.

Starmus ble faktisk en stor suksess. Verdensledende forskere og pionerer bidro med foredrag om alt fra romfart til økonomi, marinbiologi og IT-sikkerhet, med fokus på vitenskapens rolle i det 21. århundret. Foredragsholdere stilte viktige spørsmål om menneskehetens framtid, klimaendringer og hvordan samfunnet kan takle fattigdom. Det var tankevekkende og stimulerende.

HER !

Annonse