Annonse

Annonse

00:00 - 21. juli 2017

Å seile på Norge

Nederlenderne seilte stadig mer rundt i verden fra og med 1500-tallet. Til dette trengte de nøyaktige losbøker og sjøkart.

Norskekysten: Lucas Waghenaers kart fra 1584 over skipsleden mellom Bergen og Stavanger. Øverst har han tegnet landemerker i form av fjellprofiler. Kilde: Nasjonalbiblioteket

«Hier begint hoemen in Noorweghen seylen sal» – «Her begynner forklaringen på hvordan man skal seile til Norge». Det er tittelen på kapittel 36 i nederlenderen Jan Seuerszoons losbok De kaert vader zee (Sjøkart) fra 1532. Legg merke til at den ikke forega å gi noen beskrivelse av hvor man skulle seile når man først hadde kommet til Norge: Kapittelet dekket ikke mer enn strekningen fra Lindesnes til Lyngør, og derfra over til Bohuslän, men nederlenderne skulle komme sterkere tilbake.

 

I middelalderens Europa var det å reise ikke altfor vanlig. Dette endret seg i løpet av senmiddelalderen. Handelen, og da særlig den med utspring i de norditalienske bystatene, tok seg opp og gjorde at middelhavsfarerne fikk behov for sjøkart.

Annonse

Mer fra Ideer

«Det dreier seg om at vi trenger kompetanse ved norske læresteder som forutsetter språkferdigheter.»
«En anmelder som ikke hadde reagert på det, ville ikke ha gjort jobben sin.»