Annonse

Annonse

00:00 - 21. juli 2017

Å seile på Norge

Nederlenderne seilte stadig mer rundt i verden fra og med 1500-tallet. Til dette trengte de nøyaktige losbøker og sjøkart.

Norskekysten: Lucas Waghenaers kart fra 1584 over skipsleden mellom Bergen og Stavanger. Øverst har han tegnet landemerker i form av fjellprofiler. Kilde: Nasjonalbiblioteket

«Hier begint hoemen in Noorweghen seylen sal» – «Her begynner forklaringen på hvordan man skal seile til Norge». Det er tittelen på kapittel 36 i nederlenderen Jan Seuerszoons losbok De kaert vader zee (Sjøkart) fra 1532. Legg merke til at den ikke forega å gi noen beskrivelse av hvor man skulle seile når man først hadde kommet til Norge: Kapittelet dekket ikke mer enn strekningen fra Lindesnes til Lyngør, og derfra over til Bohuslän, men nederlenderne skulle komme sterkere tilbake.

 

I middelalderens Europa var det å reise ikke altfor vanlig. Dette endret seg i løpet av senmiddelalderen. Handelen, og da særlig den med utspring i de norditalienske bystatene, tok seg opp og gjorde at middelhavsfarerne fikk behov for sjøkart.

Annonse