00:00 - 14. juli 2017

Reisende på stedet hvil

Benediktinermunker reiste til Jerusalem ved hjelp av tankens vinger – og et kart.

Skildret reisen: Matthew Paris, en benediktinermunk ved St. Albans-klosteret nord for London, laget en reiseskildring fra Jerusalem. Han lot seg ikke stanse av aldri å ha vært der. Kilde: Matthew Paris

Kart og reisebeskrivelser skulle først og fremst være en praktisk støtte for langveisfarende. Kart har imidlertid også en annen funksjon: De har satt mennesker i stand til å «reise», også når de ikke har hatt muligheten til det. Hvor mange har ikke sittet med et atlas og reist med fingrene og øynene fra land til land?

 

Tidlig på 1100-tallet satt en munk i et fransk kloster og ønsket han kunne fly: «Hvem vil gi oss vinger som duen, så vi kan fly over all verdens kongedømmer og nå frem til himmelen i øst? Hvem vil lede oss til den store kongens by, slik at det vi nå leser om i bøker og bare ser gjennom et mørkt glass, kan sees som om Guds åsyn sto foran oss […]?»

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.