00:00 - 28. juli 2017

Nora Mehsen om pre-kriminalitet og pre-moderskap

Loven skal ikke ta snarveier gjennom kvinnekroppen, skriver Nora Mehsen.

«Barnets beste» er et tøyelig begrep. Gjennom historien og i vår egen samtid har mangelen på å ta dette konseptet på alvor vært fatalt for utallige skjebner. Noen ganger har overgrepene skjedd med onde intensjoner, andre ganger er det mangel på kunnskap eller evner som har gått utover barn på verst tenkelig vis. Barns innskrenkede muligheter til å motsette seg overgrep de blir utsatt for, gjør disse menneskerettighetsbruddene spesielt problematiske.

 

På samme tid er prinsippet om barnets beste en sentral komponent i argumentasjonen for å begå menneskerettighetsbrudd, særlig mot kvinner. Fundert i hensynet til barnets ve og vel, har kvinner blitt utsatt for tvangssterilisering, tvungen abort og andre former for angrep på deres reproduktive organer og fertilitet. Staten og andre makthavere har vært sentrale i utførelsen av disse grove krenkelsene, ofte innrammet av dem som «sosial ingeniørkunst».

Annonse