Annonse

Annonse

00:00 - 14. juli 2017

Misvisende om omorganiseringen i SSB

Morgenbladet hadde 7. juli et oppslag omkring bråket i SSB. Dessverre var innholdet i denne artikkelen til dels misvisende, og diskusjonen tok i liten grad utgangspunktet i de sentrale spørsmålene i forbindelsen med omorganiseringen i SSB.​

Statistikkens høyborg: Hva er det som skjer hos Statistisk sentralbyrå? Foto: Christian Belgaux

1) Hva er utgangspunktet for bråket i SSB?

Utgangspunktet er at Christine Meyer satte ned et utvalg av professorer og forskere i samfunnsøkonomi, ledet av SSBs statistikkdirektør Torstein Bye, for å vurdere hvorvidt SSB bør ha en forskningsavdeling, hva som eventuelt bør være målsettingen for en slik avdeling, og hvordan arbeidet bør organiseres og kvalitetssikres.

Utvalget gjennomgikk forskningsavdelingens arbeid, og konkluderte med at SSBs forskningsavdeling har hatt, og fortsatt bør ha, en viktig rolle i utviklingen av empirisk samfunnsøkonomisk forskning i Norge. Dette er en sentral anbefaling fra utvalget, som har fått lite oppmerksomhet, på tross av at Finansdepartementet nylig har oppnevnt et Statistikklovutvalg som blant annet skal vurdere hvorvidt SSB i det hele tatt skal pålegges å drive forskning.

HER !

Annonse