Annonse

Annonse

00:00 - 21. juli 2017

«Kvalitetsreformen» må reformeres

Det finnes en reform som aldri omtales uten at «den såkalte» settes foran navnet: Den såkalte «kvalitetsreformen».​

Før og etter: «Kvalitetsreformen» kan sies å ha senket den gjennomsnittlige kompetansen i alle yrkesgrupper hvor hovedfag/mastergrad kreves. Foto: Paul S. Amundsen

Neste år er det 15 år siden «kvalitetsreformen» ble satt i verk. Det er på høy tid å reformere den.

Da den kom, representerte den Bolognaprosessen i Norge – universiteters og høyskolers overgang til å bli institusjoner for masseutdanning og dannelsen av et europeisk fellesmarked for akademisk utdanning og arbeidskraft. Begge mål henger sammen med tunge, internasjonale prosesser det er vanskelig å se bort fra. Men spørsmålet er om de valgene man gjorde for å møte dem i Norge var fornuftige.

 

HER !

Annonse

Mer fra Ideer