00:00 - 23. juni 2017

Sylo Taraku: Terror er ikke hevn

Hevnprat hører ikke hjemme i det siviliserte samfunnet, skriver Sylo Taraku.

«Hevnangrep i London: Flere muslimer kjørt ned utenfor Finsbury-moskéen», var overskriften på Document.no morgenen den 19. juni. Dagen etter hadde The Times en artikkel med en oversikt over det de beskriver som «Retaliatory attacks against Muslims».

Begrepsbruken i overskriftene er mildest talt problematisk. Hendelsen i Finsbury var en terrorhandling. Vilkårlige uskyldige ble rammet og handlingen har frembrakt frykt, kaos og splittelse. Å beskrive terror mot muslimer i Vesten som hevnangrep er like galt som å forklare jihadistisk terror i Europa som hevn mot vestlig utenrikspolitikk.

Annonse

«Vi trenger en statusheving av forfatterrollen i norsk akademia.»