Annonse
00:00 - 16. juni 2017

Stikker ikke fra ansvaret

Annonse

Etter fire år med borgerlig styre, er norsk skole på vei i riktig retning. Elevene lærer mer, er mer til stede og flere fullfører videregående skole. Den største æren tilfaller selvfølgelig dem som jobber i skolen, men politikk spiller også en rolle.

Kunnskap er nøkkelen for å få Norge gjennom omstillingen vi står midt oppe i. Og en av regjeringens viktigste satsinger er å utvikle en skole hvor elevene lærer mer, og heve kvaliteten på høyere utdanning og forskning i hele landet. Vi vet at lærerne er nøkkelen for å lykkes med det. Derfor har vi gjort lærerutdanningen til en masterutdanning fra høsten av, og innført krav om at lærerne må ha fordypning i flere av fagene de underviser i.

Men vi trenger også flere lærere. Derfor lanserte vi i vår en ordning som gjør at nye lærerstudenter kan få ettergitt opptil 160 000 kroner av studielånet når de er ferdig utdannet og jobber som lærere. Målet er å rekruttere flere og nye studenter inn på lærerutdanningene. De som får mest er de som tar lærerutdanningen for 1.–7.- trinn, og som tar jobb i Nord-Norge.

Når Aslak Bonde i Morgenbladet 9. juni kritiserer regjeringen og samarbeidspartiene for blant annet å ha satt i verk disse tiltakene, så synes jeg det er underlig. Han mener at sittende regjering iverksetter tiltak som virker rimelige, men som koster langt mer noen år frem i tid. Han bedyrer at vi driver med juks. Men dette er verken juks eller tilsløring av sannheten.

Når vi vil ettergi deler av studielånet for nye lærerstudenter, er det for å få flere nye studenter til lærerutdanningene. Derfor gjelder det studenter som begynner på grunnskolelærer- eller lektorutdanningen høsten 2017. Men vi mangler også kvalifiserte lærere i Nord-Norge i dag, og derfor har vi også satt i gang et strakstiltak som skal fungere i mellomtiden. Kvalifiserte grunnskolelærere i Finnmark og syv kommuner i Nord-Troms (tiltakssonen) får slettet 20 000 kroner av studielånet for hvert år de arbeider i skolen.

Effekten av tiltakene vil naturlig nok overskride en stortingsperiode. Konsekvensene av tiltakene må også gå ut over budsjettperioden for sittende regjering. Langsiktig tenkning med budsjettmessige konsekvenser er ikke noe nytt, men noe alle regjeringer har benyttet seg av. Det er ansvarlig å tenke ut over inneværende periode, og dette er et perspektiv regjeringer til alle tider må ha klart for seg.

Nå har vi uansett ikke tenkt å stikke fra regningen, slik det høres ut som om Aslak Bonde tror. Vi jobber for å vinne valget til høsten – og fortsette arbeidet med å få flere lærere og en bedre skole.

Torbjørn Røe Isaksen er kunnskapsminister, Høyre.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Ideer