Annonse
00:00 - 23. juni 2017

Kunnskap er et gode!

Annonse

Slagstad og Hofmann (S/H) gir i Morgenbladet 16. juni en kommentar til mitt innlegg uken før. Jeg kritiserte den paternalistiske holdningen, fra gamle dager, at kunnskap skal være forbeholdt selvbestaltede autoriteter på hva mennesker bør vite og ikke vite. Kort sagt mener jeg at finnes det kunnskap skal den være tilgjengelig for alle! S/H beskylder meg ubegripelig nok for å ville velge foster, det er nok ikke mulig for noe menneske. Men når graviditet foreligger velger cirka 14 500 kvinner i Norge å avslutte denne gjennom abort. En annen ubegripelig påstand er at informasjon om arvematerialet allerede fra fødsel kan avskjære mennesket fra fritt å velge sin fremtid. For det første innebærer NIPT muligheten for genetisk informasjon allerede i fosterlivet, for det annet kan naturligvis intet nyfødt menneske fritt velge sin fremtid som S/H hevder, at genetisk informasjon ikke er kunnskap er det rene sludder og postulerer for eksempel at genetisk veiledning ved Universitet i Bergen ikke har noen eksistensberettigelse.

Det er lett å ønske seg et samfunn med plass til alle, svært mange erfarer dessverre at det er en umulighet.

Jeg hevder ikke at NIPT skal innføres som test for alle, men jeg mener av hele mitt hjerte at kunnskap er et gode, og at usikre kvinner skal ha en mulighet til å få gjort denne undersøkelsen. Videre er risikoen for falske DNA -svar minimal, kostnaden er nå på vei nedover fra dagens nivå på 5 000 kroner – og helsevesenet kan spares for millioner i fremtidige utgifter.

Til slutt: Denne debatten bør heller dreie seg om praktiske forhold enn om livsfjerne moralfilosofiske spørsmål. Da er det viktig å kjenne til en del fakta som at sjeldne diagnoser er sjeldne, men de er mange! På verdensbasis regner man med om lag 70 000, i hvert fall 200 av dem forekommer i Norge, og 80 prosent av dem skyldes genfeil. S/H og undertegnede har antagelig ressurser til å takle vanskelige familieforhold, men det har langt fra alle, selv ressurssterke kan måtte gi opp. Jeg synes dere bør lete opp en artikkel i Morgenbladet hvor Elin Ørjasæter forteller om en oppvekst der en autistisk bror ødela hennes og søsterens oppvekst og etter hvert splittet familien. Det er lett å ønske seg et samfunn med plass til alle, svært mange erfarer dessverre at det er en umulighet.

John Ludvig Larsen er Dr.med – prof. emeritus.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

«Historia om Heinrich Glogau kunne gått i gløymeboka.»