00:00 - 09. juni 2017

Ingen ler lenger

Det er dessverre mye dårlig akademisk skrivning, og den blir ikke bedre av å utgis på engelsk. Språk må trenes og kultiveres, skriver Tone Selboe.

Annonse

«Vi er flere som har opplevd at Doga har beveget seg bort fra det tette båndet til norsk industri og næringsliv.»
«Kappløpet mot kunstig intelligens pågår for fullt, uten at vi har en klar formening om hva vi faktisk er på vei mot.»
«Det er ingen menneskerett, eller trusrett, å drive lærarutdanning.»