00:00 - 23. juni 2017

Et viktig signal

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, misforstår i sitt tilsvar 16. juni kritikken jeg kom med i mitt innlegg 2. juni. Jeg har ikke bedt rektor om å ta stilling for eller mot Aksel Braanen Sterri – jeg har bedt ham om å klargjøre UiO sitt verdigrunnlag i et viktig samfunnsspørsmål der UiOs egne ansatte har stått sentralt. Det gjør rektor nå, når han slår fast at «det er selvsagt slik at eugenikk bryter med [UiOs] verdigrunnlag». Men det skjer først etter flere ukers debatt, der blant andre jeg (en deltidsansatt som snart mister engasjementet mitt) har måttet stikke hodet fram med den belastningen det medfører.

«Selvsagt» sier rektor – men det er ikke selvsagt. Sterris veileder Ole Martin Moen har i en artikkel fra 2015 åpent inntatt et eugenisk standpunkt, og flere skribenter (blant annet i Morgenbladet) har påpekt likhetstrekkene mellom Sterris teorier og mellomkrigstidens rasehygiene. Rektor påpeker forskjellen mellom Sterris utsagn og den tids eugenikk. Det er sant – men også en avsporing. Hundre år har gått, vitenskapen har utviklet seg.

«Selvsagt» sier rektor – men det er ikke selvsagt.

Det er et hav av forskjell mellom den nevrologien jeg driver med i dag, og det Norges første nevrolog, professor Leegaard drev med da han behandlet pasienter med elektroterapi. Det Sterri har felles med eugenikerne er menneskesynet – viljen til å gradere mennesker ut fra deres egenskaper, og ta kontroll over reproduksjonen for å fremme borgere med best mulig egenskaper.

Rektor vil ikke ha et meningsfilter ved UiO, og vil tåle alle ytringer som ikke er ulovlige. Likevel har han kastet seg inn i en uavklart sak med rasismebeskyldninger på campus, og (prisverdig) gjort klart at rasisme ikke tolereres ved UiO. Rektoratet har også stilt seg bak Oslo Pride – et tiltak for å styrke posisjonen for skeive studenter og ansatte ved UiO. Mot denne bakgrunnen blir det vanskelig å skjønne hvorfor han ikke samtidig vil slå et slag for de som utsettes for hets og diskriminering på grunn av funksjonshemming.

Rektor er ensidig opptatt av ytringsfrihet og akademisk frihet. Men – hvis man tar ytringer som 1) krenker mennesker og 2) mangler vitenskapelig fundament (slik det er påpekt at Sterris utsagn om Downs syndrom gjør) – hva blir det igjen da, annet enn hets? Jeg savner lederskap i disse spørsmålene.

Men det skal han ha: Rektor ved UiO har nå slått ettertrykkelig fast at eugenikk ikke er forenlig med UiOs verdigrunnlag. Dét er et viktig signal til studenter og ansatte ved universitetet.

Morten Horn er lege og forsker ved Senter for medisinsk etikk, UiO.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Vi trenger sterk vekst i produksjon av protein fra havet.»